Science Festival 2022 – Speeddating

Festivalen med lokalt skole-virksomhedssamarbejde, som øger interessen for naturvidenskaberne.

Alle skoler og medlemsvirksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune inviteres til at deltage i årets Science Festival. Deltagelse i festivalen er gratis.

Formålet med Science Festival er øge forståelse og interesse blandt elever for naturvidenskabens praktiske anvendelse med virkelighedsnære problemstillinger. Vi skyder forberedelserne i gang med en speeddating.

Torsdag den 10. marts kl. 9:00-12:00 hos Haldor Topsøe,
Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby

Hvad kommer til at ske på speeddating-workshoppen?

Formålet med speeddating-workshoppen er, at skolerne og virksomhederne får en forståelse for hinandens ønsker og idéer – altså en første forventningsafstemning. Det hele foregår ved et antal runder, hvor skolerne og virksomhederne møder hinanden. Under hver runde præsenterer deltagerne sig for hinanden og udtrykker ønsker og forventninger til et eventuelt samarbejde. Deltagelsen er uforpligtende, og der bliver ikke lavet konkrete aftaler. Først senere etableres et egentligt skole-virksomhedssamarbejde.

Som afslutning på speeddatingen får skoler og virksomheder til opgave at gå hjem med indtrykkene og efterfølgende sende en prioriteret liste med de tre skoler eller virksomheder, de gerne vil samarbejde med.

Program for dagen

  • Velkomst og introduktion
  • Speeddating mellem virksomheder og skoler
  • Det videre forløb
  • Tak for i dag

Tilmelding

Tilmeld dig til speeddatingen senest den 1. marts ved at kontakte adm. direktør Marianna Lubanski pr. mail: ml@vidensby.dk

Om Science Festival

Science Festival er skole-virksomhedssamarbejde. Science Festival arrangeres hvert år af Science City Lyngby i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder i området. Projektet er funderet i Vidensbynetværk for Skole, Uddannelser og Virksomheder.

Formålet er at fremme børn og unges interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fags anvendelsesmuligheder. Vi ønsker at skabe engagerende og virkelighedsnære oplevelser med naturvidenskab blandt børn og unge, samt lade skoler og virksomheder inspirere og udfordre hinanden. Læs mere om Science Festival på projektets hjemmeside.