Generalforsamling 2023

Science City Lyngbys medlemmer og ansatte inviteres til Generalforsamling torsdag d. 20. april kl. 17.00-18.30.

Torsdag den 20. april inviterer vi først til åbning af Science City Lyngbys Sustainability Lab på Lyngby Hovedgade 94 fra kl. 15.00 – 17.00 – et nyt living lab for bæredygtighed og grøn omstilling skabt i et tæt samarbejde mellem Science City Lyngbys medlemmer.

Læs mere her.

Efter åbningen vil vi afholde foreningens ordinære generalforsamling, der begynder kl. 17.00.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af årsrapport for det forudgående år.
  4. Godkendelse af budget og eventuel fastsættelse af medlemsbidrag.
  5. Godkendelse af årsplan.
  6. Indkomne forslag.
  7. Registrering og eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. § 6.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt

Efter den formelle dagsorden, vil vi give jer en særintroduktion til Sustainability Lab og de spændende resultater vi allerede har opnået i renoveringen af lokalerne v/Velliv og Lendager Arkitekter, nemlig en 40% reduktion af CO i forhold til en gængs renovering af kontorlokaler.

Kom og se vores nye fælles living lab, og lad os drøfte potentialerne i den fælles platform, hvilke ambitioner kan vi sammen have for en fremtidig branding af Science City Lyngby, samarbejdsprojekter, dataindsamling, mv.