Trafik i Vidensbyen

Mobilitet, tilgængelighed og grøn trafik

Baggrund

Der er en rivende udvikling i gang i Lyngby, og i den forbindelse ser vi i Vidensbyen – i et tæt samarbejde med en række centrale samarbejdspartnere – nærmere på trafik, transportvaner, mobilitet, udviklingsmuligheder og tilfredshed blandt medarbejdere, besøgende, studerende og borgere i Lyngby.

Formål

For at sætte ‘mobility management’ på dagsordenen og for at forbedre transportforhold før, under og efter etablering af letbanen langs Ring 3, vil et projektnetværk bestående af virksomheder, organisationer og kommune bidrage til en gensidig dialog og vidensdeling om forbedring af trafik- og transportforhold i Lyngby. Desuden har omfattende transportundersøgelser været med til at kortlægge transportvaner og trafikmønstre blandt offentlige og private aktører i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Projektnetværk om trafik

I efteråret 2016 blev Vidensbyens medlemmer første gang inviteret til at deltage i et projektnetværk om trafik. Dette netværk videreføres nu i 2017 med to årlige møder. Det overordnede formål med netværket er at skabe et forum for gensidig vidensdeling, oplysning og dialog om trafik og transport på tværs af Vidensbyens medlemmer.

Transportundersøgelser

I et samarbejde med Movia, Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU har Vidensbyen gennemført omfattende transportundersøgelser i en række virksomheder og organisationer i Lyngby langs det kommende letbanespor.
Transportundersøgelserne blev til i Vidensby-regi via en tæt dialog mellem virksomheder, organisationer og kommune med henblik på at fremme brugen af kollektiv trafik og grønne transportformer blandt virksomhedernes medarbejdere og besøgende.

Undersøgelsen har haft fokus på:

  • Kortlægning af nuværende trafikale vaner hos medarbejdere
  • Analyse af kortlægningens resultater
  • Gode erfaringer og idéudvikling af tiltag, som allerede nu kan implementeres
  • Efterfølgende opfølgning på kortlægning for at vurdere resultater

Projektpartnere

Aquaporin | BRFkredit | COWI | Cphbusiness | DTU | Emcon | Geo | Knord | Lyngby Stor Center | Lyngby-Taarbæk Kommune | Magasin | Microsoft | Movia | Mærsk Drilling | Nordea