Forretningsudvikling for mindre virksomheder

Seminarer og inspiration for mindre virksomheder

Baggrund

Vidensbyen arbejder for en fortsat stærk servicesektor i Lyngby-Taarbæk, bl.a. ved at give virksomheder inden for handel, håndværk og service lettere adgang til inspiration og lokal sparring på deres konkrete udfordringer. Efter en række succesfulde gå-hjem-møder arrangeret af Vidensbynetværk for Mindre Virksomheder i 2015-2016 har Vidensbyen udvidet indsatsen i form af et nyt partnerskab med Lyngby Boldklub og Cphbusiness om en række gratis inspirationsseminarer i 2017.

Formål

Formålet med partnerskabet er at understøtte mindre virksomheders forretningsudvikling og vækststrategier gennem afholdelse af en række fælles seminarer og gå-hjem-møder, hvor mindre virksomheder kan hente inspiration, sparring og kompetenceudvikling.

Mindre virksomheder står ofte overfor et væld at tilbud fra bl.a. Væksthuse, kommuner og andre erhvervsfremmeaktører, som kan være vanskeligt at navigere i. Formålet med partnerskabet er at tilbyde adgang til videndeling, efter/videreuddannelse, faglig inspiration og netværk i et lokalt regi.

Målgruppen er hovedsageligt lokale virksomheder i Lyngby-Taarbæk, men alle virksomheder, som har interesse i at deltage i seminarerne, er velkomne.

Projektpartnere

Cphbusiness | Lyngby-Taarbæk Vidensby | Lyngby Boldklub

cphbusiness-logo   Vidensby_LOGO2_Horizontal_RGB    Lyngby Boldklub