Vidensby Boligbørs

Flere boliger til studerende, forskere og specialister

Baggrund

Hvert år starter over 5.000 nye studerende på en uddannelse i Lyngby-Taarbæk, og mange står uden bolig. Dertil kommer en række internationale specialister, som også har en udfordring med at finde tag over hovedet.

Vidensbyen har sammen med en række partnere taget initiativ til at afhjælpe den vanskelige boligsituation med et boligdating koncept, som skal øge antallet af boligejere, som ønsker at udleje et værelse.

Tanken er, at mange boligejere står med et ekstra værelse fx efter at børnene er flyttet hjemmefra eller der er sket andre ændringer i familie/boligsituationen. Udlejning af et eller flere værelser kan give nyt liv i huset, en ekstra indtægt på budgettet og oplevelsen af at være med til at hjælpe en studerende til en god studiestart eller en international medarbejder til en god start på jobbet og i Danmark.

Første del af konceptet består af et gratis og uforpligtende orienteringsmøde for nuværende og potentielle værelsesudlejere, hvor deltagerne får vigtig viden om værelsesudlejning til studerende og internationale medarbejdere.

Anden del består i, at interesserede boligejere henvender sig til den eller de uddannelsesinstitutioner eller virksomheder, de særligt ønsker at få kontakt til, men henblik på at blive matchet med en eller flere lejere ud fra ønsker om fx studieretning, nationalitet og sprog.

Formål

Initiativet skal afhjælpe den vanskelige boligsituation omkring studiestart for mange studerende og internationale medarbejdere i Lyngby og er en del af Vidensbyens omfattende arbejde for at udvikle Lyngby-Taarbæk som universitetsby.

Projektpartnere

Jyske Bank/BRFkredit | Advodan | DTU |