Facilities Management på byniveau

Et Ph.d. projekt om den delende by

Baggrund

I efteråret 2012 iværksatte Vidensbynetværket for Klima og Grøn Teknologi PhD-projektet ‘Den delende by’ om Facility Management på byniveau. PhD-studerende Rikke Brinkø er ansat til projektet og har indtil videre leveret stærke resultater.

Formål

Projektet er et 3-årigt forløb og har til formål at levere et nyt vidensgrundlag for udvikling af vidensbyer, særligt omkring byudviklingsstrategier, ‘building briefing’ og Facilities Management. Som led heri fokuserer projektet især på mulighederne for at dele byens faciliteter og arealer på nye måder, for eksempel bygninger, mødefaciliteter, infrastruktur, parkeringspladser og meget mere.

Teori og praksis

Rikke Brinkø kombinerer løbende teoretiske studier med en empirisk tilgang og har i samarbejde med Juriaan Van Meel og Susanne Balslev Nielsen fra DTU præsenteret en typologi af koncepter vedrørende ‘sharing spaces’ i en vidensby, hvor delingen sker mellem private virksomheder, offentlige organisationer og borgere. Typologien blev præsenteret ved CIB konferencen i maj 2014.

Projektpartnere

DTU | Lyngby-Taarbæk Kommune | Københavns Kommune | private virksomheder