ESS og MAX IV som vækstmotor

Baggrund

Vidensbyen er partner i et 2-årigt Vækstmotorprojekt i forbindelse med at to af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, neutronstråleanlægget European Spallation Source (ESS) og røntgensynkrotronen MAX IV, bygges i Lund. Faciliteterne forventes at tiltrække topforskere fra hele verden og har et kæmpe potentiale i forhold til at tiltrække nye videnstunge virksomheder til Øresundsregionen.

Formål

Vækstmotorprojektet er 2-årigt og har 5 indsatsområder/mål:

  • Tiltrækning af international arbejdskraft og virksomheder
  • Identificering og forberedelse af leverandører til ESS og MAX IV
  • Kortlægninger af anvendelsesmuligheder og best practise
  • Brobygning mellem virksomheder, universiteter og ESS, MAX IV og XFEL
  • Folkeoplysning, studiebesøgsprogrammer og undervisningspakker

Videns-region

Vidensbyens rolle i partnerskabet er dels at gøre Hovedstadsregionen attraktiv for forskere fra hele verden hvad angår bosætning, internationale børnehave- og skoletilbud, karrieremuligheder for medrejsende ægtefæller, mv. og dels at være med til at sikre at danske virksomheder får adgang til at byde på de mange udbud, der opstår i forbindelse med byggeriet.

Projektpartnere

DTU | Københavns Universitet | Region Hovedstaden | Københavns Kommune | Scion DTU | COBIS | Copenhagen Capacity | Dansk Industri | Lyngby-Taarbæk Vidensby

Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond.

VF_logo_RGBEU-logo_DK_Regional-fv-gif200