Engelsksprogede børnehavepladser

Sprogindlæring for børn

Baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune har på baggrund af et stigende behov oprettet to internationale dagtilbud fordelt på to forskellige børnehuse tæt på DTU. I børnehavegrupperne er der fokus på udviklingen af børnenes engelske sprog gennem leg og læring.

Børnehavegruppen kan benyttes af alle interesserede borgere både i og uden for kommunen. De engelsksprogede grupper er målrettet børn i alderen 3-6 år, der forventes at skulle fortsætte i en engelsksproget skole i enten Danmark eller udlandet.

Projektet udspringer af Netværk for internationalisering, som løbende følger behovet for evt. flere engelsksprogede børnehavepladser de kommende år.

Formål

Formålet er at tiltrække og fastholde internationale familier og virksomheder, som er en af Vidensbyens centrale målsætninger. Børnenes ve og vel, og internationale familiers behov for lokal mulighed for professionel pasning i et engelsksproget miljø, er essentielt når man flytter til et nyt land.

Projektpartnere

Lyngby-Taarbæk Kommune | DTU | Private virksomheder