Netværksmøde i ‘Trafik i Vidensbyen’

Trafik og mobilitet på dagsordenen i Vidensbyen

I efteråret 2016 blev Vidensbyens medlemmer første gang inviteret til at deltage i et projektnetværk om trafik. Dette netværk videreføres nu i 2017 med to årlige møder. Det overordnede formål med netværket er at skabe et forum for gensidig vidensdeling, oplysning og dialog om trafik og transport på tværs af Vidensbyens medlemmer.

Næste møde i projektnetværket afholdes tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 15-17 hos Magasin.

Program for mødet d. 13. juni:

 • Velkommen
  Netværkets formål og rammen for det videre arbejde
 • Best practice og potentialer i Vidensbyen
  Hvordan forholder andre sig til trængsel? Deling af ’best practice’ med cases fra andre danske virksomheder.
  Hvilke potentialer i forhold til trængsel ser der umiddelbart ud til at være blandt virksomhederne i Lyngby-Taarbæk Vidensby på baggrund af transportundersøgelserne
  v/ Anja Puggard, Mobilitetsrådgiver, Movia
 • Netværkspause
 • Diskussion af best practice og potentialer i Vidensbyen
 • Opsummering fra dagens møde og retning for næste møde