Smart Vidensby Pilot-hub

En Hub for folk der vil bidrage til SMART byudvikling

Smart City og BIG DATA er for alvor kommet på dagsordenen i Danmark. Mange strander dog ved pilotprojekter og indsatser efter første mindre forsøg. Datamængderne er enorme, meget information er endnu ikke digitaliseret og ressourcerne til at få ordentligt greb om Smart City-projekterne er sjældent til stede. Det vil vi gøre noget ved, og derfor lanceres en SMART Vidensby Hub i Vidensbyen.

Den 1. december 2016 inviteres en udvalgt gruppe til pilot-hub for at kvalificere og afprøve konceptet inden vi for alvor går i luften med den officielle hub torsdag d. 12. januar 2017.

Hub’ en vil i det nye år afholdes hver anden torsdag kl. 17-20 i DTU Skylab, hvor virksomheder, forskere, rådgivere, kommune, studerende og spirende startups med interesse for udvikling af Smarte byløsninger og viden om data og hardware på det tekniske og/eller forretningsmæssige niveau kan være med.

Program for pilot-hub:

  • Ankomst
  • Velkomst v/ Fred Heller, Viceleder af CITIES, DTU
  • Dagens inspiration – SMART Forsyning v/ Stig Brinck, Ekspertisechef i NIRAS
  • Gruppesession og hacks v/ Fred Heller
  • Spisning sammen
  • Fælles opsamling på case og evaluering af dagen ift. første hub d. 12. januar

Om Smart Vidensby Hub

Smart Vidensby Hub er et sted hvor man mødes og tester, inspirerer og matcher hinanden på udviklingsbehov, værktøjer og kompetencer inden for Smart byudvikling. Hensigten er at alle bidrager med noget – nogle bidrager med data, nogle med kompetencer eller ressourcer, andre med værktøjer og indblik i udfordringer osv.

I Hub’en arbejdes der hver gang med en relevant Smart City case. Eksperter vil medbringe en helt aktuel problemstilling, som vi i Hub’en forsøger at løse på stedet, da vi har hands-on og arbejder med løsninger i fællesskab.

Idéen til SMART Vidensby Hub udspringer fra Vidensbynetværket for Klima og Grøn Teknologi