Direktørfrokost 2018

Medlemsarrangement

Traditionen tro skydes endnu et spændende år i Vidensbyen i gang med en direktørfrokost for alle Vidensbyens medlemsvirksomheder og -organisationer:

Fredag d. 26. januar 2018 kl. 11:30-13:30 i Forskerparken Scion DTU i Lyngby.

Claus Juhl vil holde et oplæg under overskriften “Erhvervsfremme og vækst i Hovedstadsregionen”. Derudover vil du få rig mulighed for at møde både bestyrelsen og andre ledere fra Vidensbyens medlemsvirksomheder og -organisationer samt blive opdateret på det igangværende arbejde med Vidensbyens ambitiøse 2020-2025 strategi.

Ankomst fra kl. 11.15.

Program

  • Velkommen v/ Bestyrelsesformand i Vidensbyen og Universitetsdirektør på DTU Claus Nielsen
  • Vidensby Strategi 2020-2025 v/ Adm. direktør Caroline Arends
  • Inspirationsoplæg v/ Claus Juhl: ”Erhvervsfremme og vækst i Hovedstadsregionen”
  • Frokost & networking

Keynote – Claus Juhl

Claus Juhl er direktør i konsulentfirmaet Forskel, fhv. administrerende direktør i Københavns Kommune og stifter af konsulenthuset Struensee & Co. I juni 2017 blev Claus Juhl udpeget som formand for ‘Forenklingsudvalget’ nedsat af Erhvervsministeriet. Udvalget – bestående af virksomhedsledere og eksperter – skal udvikle en model for en reform af erhvervsfremmeindsatsen, så den bliver nemmere og mere overskuelig at anvende for virksomheder og iværksættere.

Invitation sker via henvendelse fra Vidensbyens bestyrelse.