Career Mentoring Programme Kick-off

En ny runde af Vidensbyens mentorprogram for internationale medrejsende ægtefæller starter i august og har kick-off mandag d. 28. august.

I mentorprogrammet hjælper danske erhvervsaktive mentorer på frivillig basis de internationale medrejsende ægtefæller (mentees) med netværk, jobsøgning og kulturforståelse.

På kick-off mødet ser de deltagende mentorer og mentees hinanden for første gang og speed-dater med henblik på at lære hinanden at kende og efterfølgende ønske hinanden til mentor-mentee par. I en netværkspause under mødet gennemføres selve matchingen mellem mentorer og mentees, og efterfølgende aftaler deltagerne indbyrdes, hvordan de kan få bedst gavn af hinandens kompetencer og netværk.

Vidensbyens Career Mentoring Programme består af en række fællesmøder og individuelle møder mellem mentor og mentee. Forløbet strækker sig over fire måneder fra august til december 2017.

Initiativet udspringer af Vidensbynetværket for Internationalisering.

Kick-off mødet er for mentorer og mentees, som er optaget i programmet for efteråret 2017. Projektet er støttet af Industriens Fond for perioden 2015-2017.

Industriens Fond_logo