Åbning af ‘Smart City Hub’

Vær med til at udvikle Smart City-løsninger i en uformel ramme

’Smart City Hub’ er en fysisk ramme, der skaber samarbejde, møder og løsninger på tværs af studerende, virksomheder, forskere og kommune, som alle arbejder med data og hardware på det tekniske og/eller forretningsmæssige niveau. I hver hub arbejdes der med et relevant Smart City-tema som eksempelvis forsyning, bygninger, planlægning og mobilitet.

Første hubtema er ’Smart Forsyningsnet’ og temaets problemstilling vil blive præsenteret af den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS. Fred Heller fra DTU Byg vil være hub-facilitator.

Program

17.00 – 17.15: ‘Getting started’ v/ Fred Heller, Viceleder af CITIES, DTU
17.15 – 17.45: ‘Dagens udfordring’: ‘Smart Forsyningsnet’ v/ Stig Brinck, Ekspertisechef i NIRAS
17.45 – 18.45: Gruppesession og hacks v/ Fred Heller
18.45 – 19.15: Sandwich
19.15 – 20.00: Opsamling og det videre forløb

Se event på Facebook