“Welcome” til Lyngby-Taarbæk

“Lyngby Day was honestly so great, it left me very inspired and happy that there was an event and community for international people here”

Efter en måned med mange aktiviteter for byens internationale borgere med oplysning, samvær og videndeling, er det tydeligt, at mange er glade for at bo i byen og nysgerrige på at lære deres nye omgivelser og lokalsamfund bedre at kende. Det handler om at falde til, og det er ikke altid let, især ikke hvis man hverken forstår sig på dansk sprog eller kultur. Derfor sætter de internationale borgere stor pris på den åbenhed, de er blevet mødt med den sidste måned.

400 mennesker var tilmeldt ”Lyngby Day” – en velkomstdag på Stadsbiblioteket; 70 mennesker deltog i byvandringerne (“City Walks”), 9 familier på kanotur på Mølleåen og de første 18 frivillige internationale medborgere har meldt sig for at etablere en ny forening. Mange af de internationale ønsker at blive betragtet som en ressource, der kan gavne lokalsamfundet, og derfor forsøger vi med de mange aktiviteter, at skabe rammerne for et aktivt medborgerskab.

I en undersøgelse blandt deltagerne, giver de udtryk for, at de sætter stor pris på den åbenhed, de oplever til de enkelte arrangementer. Når et offentligt rum, som et bibliotek, omdannes til et internationalt mødested for en dag, føles Lyngby mere som hjemme, og det giver flere af dem mod på at række ud og deltage i andre tiltag fremover.

Mere spansk, fransk og engelsk i bybilledet

Antallet af internationale borgere, der flytter til Storkøbenhavn, stiger år for år. Omtrent hver 5. borger har en international baggrund i dag og af dem bor ca. 7.000 i Lyngby-Taarbæk. Derfor er det positivt, at mange medlemmer, foreninger og frivillige støtter op om de mange nye tiltag og viser en fælles vilje til at få tilflytterne til at falde bedre til gavn for den enkelte og samfundet.

Ifølge en DI-analyse, kommer omkring halvdelen af fremgangen i beskæftigelsen de seneste 10 år fra internationale medarbejdere, hvis samlede bidrag kan opgøres til 262 mia. kr. i 2022. Og med små årgange på vej ind på arbejdsmarkedet og store årgange på vej ud, forventes antallet af internationale medborgere at stige i de kommende år.

En stor tak til jer alle.

Vi fortsætter med at forbedre og udvikle nye programmer til gavn for jeres internationale kolleger og studerende samt deres medfølgende familier. I kan finde dem her.