Vil du være med i Bæredygtighedsudvalget i 2024?

Science City Lyngby bakker aktivt op om kommunens grønne ambitioner og deltager i udvalgsarbejdet. I 2024 er der plads til 1-2 nye medlemmer.

I Opgaveudvalg for bæredygtighed arbejder virksomheder, kommunalpolitikere, forvaltning og vidensinstitutioner sammen om den grønne dagsorden. Der er nu åbent for nye ledere og specialister, som vil være med i 2024. Fællesnævneren er interessen for at vidensdele og bidrage til den grønne dagsorden i krydsfeltet mellem bæredygtig forretningsudvikling og politikudvikling.

I 2024 sætter udvalget fokus på fremtidens bæredygtige aktører (fremtidens beboer, fremtidens handlende og fremtidens energiforbruger). Vi bliver klogere på, hvordan vi kan forme den kommunale og private service strategisk, så vi både integrerer bæredygtige målsætninger og møder fremtidens aktører hvor de er. Og vi får inspiration fra eksperter og hører om, hvordan andre arbejder i partnerskaber på tværs af sektorer.

Det får du

  • Som udvalgsmedlem deltager du på tre temamøder i 2024 om Bæredygtige Bygninger, Ansvarligt Handelsliv og Energi.
  • Du får indblik i, hvordan andre virksomheder, kommune og uddannelsessektor benytter bæredygtige mål som drivkraft for innovation og forretningsudvikling – og du deler selv viden
  • Du får mulighed for dialog og netværk med eksperter, politikere, forvaltning og andre ledere og specialister
  • Du er med til at løfte i flok på den grønne dagsorden og nå længere gennem partnerskaber og vidensdeling
  • Du bidrager til kommunens bæredygtige politik og strategi for bæredygtighed

Kontakt Hamad S. Rovsing eller projektleder Eva Christensen (evchr@ltk.dk), hvis du er interesseret.

Læs mere om udvalget på dette linkDatoerne for temamøderne er 23. april, 20. august og 3. december 2024.