Vidensbyen deltager som partner i Expat Study 2014

Vidensbyen deltager som partner i den landsdækkende undersøgelse Expat Study 2014, som har til formål at sikre den fortsatte udvikling af ny viden om tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft – også kaldet expats – i Danmark.

Undersøgelsens resultater vil have betydning for, hvilke initiativer, der er behov for at gennemføre i Vidensbyen. Dette skal sikre, at de mange internationale virksomheder, samt DTU og de øvrige uddannelsesinstitutioner, kan tiltrække og fastholde internationale vidensarbejdere, forskere og studerende.

Danmarks Statistik har i den seneste tid sendt en spørgeskemaundersøgelse ud til 4000 højtuddannede expats, som har boet i Danmark siden 2009, herunder også medarbejdere fra Vidensbyens medlemsvirksomheder.

Spørgeskemaundersøgelsen bliver gennemført i løbet af sommeren 2014 og forventes offentliggjort i slutningen af oktober. Den afsluttende rapport vil blandt andet komme ind på sociale og kulturelle aspekter ved at arbejde og bo i Danmark og belyse hvilken motivation der ligger til grund, når expats vælger at flytte til Danmark og være en del af det danske arbejdsmarked.

Rapporten vil fremadrettet blive brugt som led i at tiltrække og fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft , herunder den løbende forbedring af deres og familiens vilkår i Danmark.

Expat Study 2014 gennemføres af Danmarks Statistik og Oxford Research med en partnerkreds bestående af Aarhus Universitet, Copenhagen Capacity, DI, Erhvervs- og Vækstministeriet, IDA, DTU, Københavns Universitet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Vidensbyen.