Pas på mennesker | Pas på data | Pas på kloden

Den 29. januar afholdte Science City Lyngby sin årlige Erhvervskonference i Fogs nye multihus på Firkskovvej i Lyngby.

Lige dele fascineret, angste og forbløffede stod mange af vores deltagere nok tilbage efter gårsdagens input og fremtidsudsigter. Med dagens tema satte vi nemlig fokus på brugen af kunstig intelligens på området for velfærd- og sundhed, datasikkerhed og Danmark som rumfartsnation.

Så en stor tak til vores tre levende og skarpe paneler, sammensat af industrieksperter, forskere og iværksættere fra vores innovationsdistrikt samt repræsentanter fra stat og kommune. Tak for jeres engagement og bidrag til diskussionen om hvordan man bør arbejde med AI i fremtiden.

Microsoft | KMD | KL | Rumkontoret | KU | DTU Space | DTU Compute | DTU Sundhedsteknologi | Muninn | Teton | Nord Space | Space Inventor | European Space Agency Business Incubation Centre Denmark

Dagens budskaber & highligts

For at AI er kommet for at blive var ikke en overraskelse for de fleste. Men spørgsmålet om hvordan vi beskytter ’mennesket’ bedst samtidig med at vi udnytter teknologiernes potentialer til at løse de massive udfordringer vi står overfor globalt, og som samfund – kræver også kritisk tilgang og eftertænksomhed.

Pas på mennesker
En ting er, at vi i dag med AI er i stand til at udvikle teknologier og indsamle store mængder af data der kan effektivisere vores systemer, diagnosticering, kommunikation og services, men der er også behov for, at vi fremadrettet har tilstrækkelig menneskelige ressourcer til at håndtere selv samme data. Kan vi følge med? Og giver vi os tid til at gennemtænke vores behov til bunds før vi implementerer, for eksempel i vores sundhedssystem?

Som land har Danmark, på den helt store klinge, gode forudsætninger for at blive et foregangsland når det kommer til AI – men det kræver at vi som stat også tør åbne op og udforske samt teste teknologier sammen med store internationale nøglespillere.
Og vigtigt at huske at AI godt kan være den rette medicin i klogt følgeskab med den nære personlig omsorg som vores velfærd- og sundhedssystem i dag bygger på.

Pas på data
Dagens talere lagde heller ikke skjul på ’the dark side of AI’ og dens foruroligende og angstprovokerende bagside, hvor især sikkerhed og digital hygiejne bør være buzzwords alle tager mere aktiv stilling til fremadrettet, både professionelt og privat. Udviklingen i cyberangreb, der volder både store og små aktører stor mavepine, har taget fart, og behovet for at uddanne vores unge generationer i ’digital fitness’ og kulturel dannelse på området, kunne derfor ikke være mere present for at minimere yderligere eskalation årene frem.

Et vigtigt opråb og budskab der gælder alle: opdater opdater opdater når din udbyder beder dig om at handle.

Pas på kloden
I Science City Lyngby er vi stolte af den vidensdeling der hver dag finder sted i vores distrikt og villighed til at samarbejde på områder som blandt andet AI.
Triple helix modellen, hvor ekspertiser finder sammen i nye innovationsprojekter der har til hensigt at løse og forbedre status quo.

Samtalerne i går vidnede om gensidig tillid, og at der findes stor værdi i at læne sig op ad hinanden og samarbejde for at nå videre. Især på området for rumfart, hvor Danmark og DTU Space i Lyngby er verdensførende i at levere instrumenter til rumforskning og programmer. Et engagement og bidrag der er helt afgørende for vores moderne samfunds fortsatte udvikling og dermed reelt klodens overlevelse.

Old space, new space– hold lige øje med SpaceX.

Til sidst, stor tak til dagens værter Johannes Fog A/S og Cphbusiness for at byde indenfor i nye innovative rammer, der overbevisende fik demonstreret at man både kan huse 1500 studerende, en stor tømmerhandel, design- og boligforretning samt konferenceaktiviteter med mere end 200 gæster på samme tid. 

Foto: Peter Sørensen