Nyt medlem: Atheneskolen

Science City Lyngby byder hjerteligt velkommen til Atheneskolen, som nu er blevet en del af fællesskabet.

Atheneskolen er en grundskole for børn med høj begavelse grundlagt i 2004, hvor der i dag går ca. 200 elever fra 0. – 9. klasse. Atheneskolen er den ældste skole i Danmark for denne målgruppe.

Atheneskolen er en selvejet friskole, der har som formål at give højtbegavede børn en skolegang præget af trivsel, faglighed, accept og fællesskab. Skolens mål er først og fremmest elevernes trivsel, og der gøres meget ud af at skabe et rummeligt, trygt og differentieret læringsmiljø. Skolen arbejder med meget stor variation i den faglige undervisning samt med børnenes sociale udvikling.

Skolens særlige indsats og differentierede undervisning er afgørende for børnenes trivsel og udvikling, som sætter elevernes gode evner og forudsætninger i spil, så de kan realisere deres potentiale. Dette kommer bl.a. til udtryk ved et af landets højeste karaktergennemsnit.

Atheneskolen ser medlemskabet i Science City Lyngby som en mulighed for at udvide sit netværk og få nye samarbejdspartnere:

’I Science City Lyngby får vi på én gang mulighed for at samarbejde med store som små videnstunge virksomheder, forskere og studerende fra DTU og en aktør som fx Brede Værk. Det er superattraktivt for os’, udtaler bestyrelsesformand Kenneth Hvid, og fortsætter:

’Science City Lyngby har udviklet et Science Festival koncept, som gør det meget nemt for os at få nye samarbejdspartnere i kommunen og samtidig er der et tilbud – Startup Bootcamp – til vores store elever, som måske går rundt med en iværksætterdrøm i maven. Endelig kan vi få adgang til unik viden i innovations- og forskningsmiljøerne, der kan kvalificere vores uddannelsestilbud yderligere og det glæder vi os til at komme i gang med!’

Adm. direktør for Science City Lyngby Marianna Lubanski er begejstret for, at Atheneskolen træder ind i partnerskabet:

’Atheneskolen og hele deres værdisæt matcher vores ambitioner om at skabe de bedste rammer for læring og at skabe fremtidens talent på alle områder. Atheneskolen er er unikt tilbud, som jeg tænker at mange af vores medlemmer gerne vil samarbejde omkring og bidrage til. Vi ser meget frem til vores samarbejde med Atheneskolens ledelse, lærere og elever!’

Velkommen til!

Nyt medlem: Lyngby Almennyttige Boligselskab

Science City Lyngby byder endnu et nyt medlem velkommen i fællesskabet

DAB administrerer og udlejer knapt 54.000 primært almene boliger i Danmark, heraf 16 i Lyngby-Taarbæk kommune. DAB har som målsætning at blive det bedste administrationsselskab målt på pris og kvalitet.

To vigtige emner fylder på dagsordenen, beboerdemokrati og bæredygtighed. Inden for bæredygtighed fylder energi (varme og el) samt vandforbrug, men DAB har også fokus på de grønne områder og biodiversitet samt affaldsreduktion.

Det er også grunden til at Lyngby Alm. Boligselskab under DAB har meldt sig ind i Science City Lyngby.

Med det nye samarbejde i kommunen omkring bæredygtighed og grøn omstilling i Udvalg for Bæredygtighed, får vi mulighed for at få et tæt samarbejde med kommunens øvrige aktører som KAB-Lyngby Boligselskab, pensionskasserne, men også med DTU og alle de store virksomheder i Vidensbyen, hvilket giver os ny viden og unik erfaringsudveksling, der kan komme vores lejere og ansatte til gavn“, udtaler ?? Preben Mac??

Vi er glade for at DAB- Lyngby alm- Boligselskab har meldt sig ind i Science City Lyngby“, udtaler direktør Marianna Lubanski. “Vi har brug for alle kræfter for at nå i mål med den grønne omstilling i kommunen og boligselskaberne spiller en unik rolle i og med at I har den direkte dialog med rigtig mange borgere, som I kan understøtte i omstillingen. Vi har allerede glæde af dialogen i udvalg for bæredygtighed, og vi ser frem til at kunne udbygge samarbejdet i de kommende år.”

Velkommen til!