Generalforsamling 2020 fandt sted i sikker afstand -online

Årets generalforsamling fandt sted på en sikker zoom-forbindelse mandag den 25. maj med direkte udsendelse fra formandens kontor og Vidensbyens sekretariat i Futurebox.

Formand Claus Nielsen styrede os sikkert igennem dagsordenen sammen med dirigent Birger Kjer Hansen. For formandens vedkommende var det foreløbig den sidste generalforsamling som formand efter 8 år i stolen.

Claus Nielsen blev fejret med en videohilsen og klapsalver fra deltagerne – her kunne mute-knappen ikke holde klapsalverne tilbage.

Ny formand blev valgt på bestyrelsens konstituerende møde onsdag den 27. maj kl. 8. Charlotte Mark fra Microsoft blev enstemmigt valgt som formand for de næste to år. Næstformand Sofia Osmani var glad for at Charlotte Mark modtog valget. Charlotte Mark takkede for valget og sagde at Vidensbyen er et hjertebarn for hende og at hun ser frem til et spændende samarbejde med den øvrige bestyrelse.

Velkommen Charlotte!

Valg til bestyrelsen
I år var der valg i tre af foreningens kategorier:

Virksomheder (B, C, D)
Peter Mering, Danica Ejendomme fratrådte bestyrelsen efter 8 års aktiv deltagelse. Der var ikke kampvalg til den ledige plads, hvor Nikolaj Svane, Maersk Drilling nu tager over.

Virksomheder (E, F, G)
Marianne Vittrup, Lyngby Boligselskab/KAB havde valgt at træde ud af bestyrelsen for en periode og opstille som suppleant i stedet for. I denne kategori var der kampvalg mellem tre kandidater, som blev vundet af Jesper Stub Johnsen fra Nationalmuseet. Endvidere var der kampvalg blandt suppleanter, her blev Marianne Vittrup, Lyngby Boligselskab/KAB og Claus Nielsen fra Sinatur Hotel Frederiksdal valgt.

Uddannelsesinstitutioner
Direktør Claus Nielsen, DTU trådte ud af bestyrelsen efter 8 års aktiv deltagelse som formand. I denne kategori var der kampvalg mellem to kandidater, som blev vundet af rektor Mette Kynemund, Virum Gymnasium. Direktør for forskning, rådgivning og innovation Jakob Fritz Hansen fra DTU blev valgt som suppleant.

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer!

Fra venstre: Mette Kynemund, Jesper Stub Johnsen, Charlotte Mark & Nikolaj Svane.

Bestyrelsen ser således ud som følger:
Charlotte Mark, Microsoft
Kim Sillemann, GEO
Torben Vedel Borchert, Novozymes
Søren Adamsen, COWI
Nikolaj Svane, Maersk Drilling
Stig P. Christensen, SPCadvice
Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet
Ole Gram-Olesen, Cphbusiness
Mette Kynemund, Virum Gymnasium
Michael Dupont, Magasin
Sofia Osmani (næstformand), LTK
Simon Pihl Sørensen, LTK
Søren P. Rasmussen, LTK
Charlotte Shafer, LTK


Forslag om vedtægtsændringer vedtaget
Bestyrelsen havde stillet tre forslag til vedtægtsændringer, der alle blev vedtaget. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig med 2/3 af medlemmerne til stede via 57 stemmesedler og fuldmagter, hvoraf 56 stemte JA til de tre ændringsforslag (2/3 af de 57 skulle stemme ja ifølge vedtægterne).

Den første vedtægtsændring betyder at foreningen ændrer navn til Science City Lyngby. Vidensby vil stadig blive brugt i daglig tale på dansk, mens al skriftlig og international kommunikation fremadrettet vil anvende Science City Lyngby. Over de kommende måneder vil sekretariatet foretage en opdatering af hjemmeside og andre kanaler til det nye brand.

Den anden vedtægtsændring opdaterer foreningens formål til at matche målsætningerne i vores nye strategi, der blev vedtaget på generalforsamlingen 2019. Der er således sammenhæng nu mellem vores formelle vedtægter og ordlyden af vores strategiske mål.

Sidste vedtægtændring omhandler den ny kategori vedtaget sidste år *Detailhandel’ og definerer denne kategoris stemmevægt.

Alle detaljer om vedtægtsændringer mv. forefindes i udsendt materiale til medlemmernes kontaktpersoner. Hvis du er ansat i en medlemsvirksomhed og ønsker materialet, er du velkommen til at tage kontakt til sekretariatet.

Tak for en god generalforsamling.

Fremtidens forbrugere
Efter generalforsamlingen var der medlemsmøde, hvor adm. direktør Dorte Wimmer fra Retail Institute Scandinavia fortalte om fremtidens detailhandel særligt set i lys af corona-krisen.

Dorte havde 10 punkter, der vil influere detailhandlen fremadrettet:
#1 Fokuser på sundhed
#2 Skab tryghed i butikken
#3 Vær fleksibel
#4 Skal lokalt engagement
#5 Vær synlig i lokalmiljøet
#6 Stå sammen
#7 Skab (ferie)oplevelser
#8 Skab rum for sociale oplevelser
#9 Vis medfølelse overfor kunderne
#10 Giv kunderne frihed

Tak til Dorte for et spændende og engageret oplæg!

Årets generalforsamling skulle have fundet sted i Danske Banks lokaler på Lyngby Hovedgade, her har vi fået lov at komme igen næste år – tak for det Henrik Hagstrøm.

Vi skulle have afsluttet med en drink i RetailTech Lab i Lyngby Storcenter – den håber vi dog på snart at kunne invitere til – måske endda inden sommerferien – mere om det følger snart.