Food for Thought Seminar

Er verdens nye normale tilstand kriser? Terror, pandemier, klimaforandringer følger hurtigere og hurtigere efter hinanden og gør det vanskeligt at definere hvilke kritier og modeller, vi skal planlægger vores byområder, universitetscampus, innovationsdistrikter og erhvervsområder efter.

På Food for Thought seminaret gav førende forskere og praktikere deres bud på nye modeller og begreber. Begreber som ‘elastic city’, ‘democratic city’, ‘the small-tech city’, ‘a 4th Space / Multipurpose buildings’, og by-design defineret ud fra begreber som frygt/ikke frygt, tillid/mistillid byder på nye måder at arbejde på for arkitekter, byplanlæggere, grundejere og investorer.

Samtlige talere var enige om behovet for forandring og for udvikling af nye metaforer, modeller og begreber. Der er behov for at gentænke, hvilke tiltag der giver mest bæredygtighed og sundhed og den bedste anvendelse af plads. Handsken er givet op og vi ser frem til en fortsat dialog med Science City Lyngbys task force for Innovation District om alle de spændende tanker præsenteret her.

Tak til alle deltagere, der så med. Stort tak til talerne: Deane Simpson/KADK, Tina Saaby/Gladsaxe Kommune, Jeff Risom, Gehl, Jacob Steen Møller/DTU Campus og Jorge Lobos/ARCH+H.R. for at sidde med som moderator i sofaen på DTU Skylab. 

Nåede du ikke webinaret, kan det genses her. Du kan scrolle frem og tilbage efter behov. God fornøjelse.