Medlemsstafet: Jesper Schou

Stafetten løber videre blandt medlemmerne

Jesper Schou, Filialdirektør i Danske Bank har overtaget stafetten fra Peter Trostmann, Markedsdirektør hos Sjællandske Medier.

Jesper svarer på spørgsmålet:
Hvorledes kan Danske Bank og Danske Bank i Lyngby Fond være med til at implementere CSR-initiativer og præge Lyngby (uddannelse, miljø, socialt og kulturelt)?

 

Hvad optager dig lige nu?

Der er for nærværende flere vigtige dagsordener. Den 7. juni offentliggør vi vores nye strategi ”Forward 28”, som jeg er i gang med at forberede kommunikationen af internt. Derudover fylder den grønne agenda meget i dagligdagen, hvor vi hjælper vores kunder med at finde de bedste løsninger til fx energirenovering eller køb af elbil. Endeligt er det vigtig for os, at vi får hjulpet vores kunder godt og trygt igennem energikrisen, med mulige justeringer i økonomien, i en reguleret sektor. 

Hvor får du inspiration fra?

Jeg henter primært inspiration fra mine kolleger, lederteams og de eksterne netværk, som jeg er en del af. Som medlem af SCL er der desuden god viden at trække på i netværket, hvor vores lederteam i Nordsjælland har fået lov til at besøge Microsoft, med bl.a. AI-teknologi på agendaen. Stor tak til Charlotte Mark for denne mulighed. Jeg har desuden det privilegie at tale med mange kunder, hvor vi drøfter hvad vi kan gøre bedre, og hvad der fungerer godt. 

Hvilket mål for Science City Lyngbys udvikling ligger dig mest på sinde?

Vi skal sammen sikre Science City Lyngbys fortsatte attraktionsværdi, øge fællesskabet og vidensniveauet gennem involverende tværgående projekter og søge en yderligere adgang for partnerskaber, ikke mindst i udviklingen af den bæredygtige agenda.

Spørgsmål fra Peter Trostmann, Markedsdirektør hos Sjællandske Medier:

“Hvorledes kan Danske Bank og Danske Bank i Lyngby Fond være med til at implementere CSR-initiativer og præge Lyngby (uddannelse, miljø, socialt og kulturelt)?”
Tak for de gode spørgsmål, Peter.

Vi har helt overordnet et ønske om at spille en aktiv rolle i det lokalsamfund, som vi er en del af. Danske Bank har allerede i dag en lang række af initiativer, som netop er målrettet de områder du spørger til. På ungeområdet underviser vi fx på skoler og gymnasier i finansiel forståelse, og stiller et univers af læringsmaterialer til rådighed for uddannelsesinstitutionerne. Vi har endvidere netop etableret et ”UngeHub-team” i Lyngby, som har fokus på at hjælpe unge førstegangskøbere trygt ind på ejerboligmarkedet.

Når det kommer til det sociale aspekt, er alle ansatte i banken en del af ”Time to give”, og kan bruge 3 årlige arbejdsdage på frivilligt arbejde. Jeg har selv hjulpet ”Paradiset” i Lyngby med madlavning til socialt udsatte, hvilket var en stærkt berigende oplevelse. Netværket er meget velkomment til at række ud med forslag, hvis vi lokalt har fællesskaber, som trænger til en hjælpende hånd, og hvor vi med vores arbejdskraft, kan gøre en forskel.

Vi er desuden meget bevidste om vores påvirkning af den grønne omstilling, gennem de valg vores kunder træffer. Her skal rådgivning, attraktive finansieringsløsninger samt ESG-påvirkning være et af mange incitamentsparametre.  ”Share knowledge” gennem partnerskaber kan utvivlsomt hjælpe os yderligere på vej, bl.a. med viden til gavn for ”Start-ups”.   

Slutteligt støtter Fonden årligt med ca. kr. 400.000,- til det lokale foreningsliv og fællesskaber, indenfor primært idræt, viden og kultur.                             

Hvilket sted i Vidensbyen ville du anbefale til andre?

Det må ubetinget være et af de mange naturskønne arealer i vores nærområde. Jeg bruger selv Lyngby Åmose meget, med ture på Prinsessestien forbi den 850 år gamle Klopstocks Eg og langs Mølleåen.

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

Andreas Byder, Lyngby Boldklub

Hvad vil du gerne spørge Andreas om?

Stort tillykke med endnu en sæson i Superligaen!
“Hvilke initiativer vil styrke Lyngby Boldklubs grønne profil, og  hvordan vil LBK – i en skærmtid – skærpe børns interesse for fodbold generelt, og fortsat være et centralt omdrejningspunkt for både bredden og det elitære?”

Find flere besvarelser på medlemsstafetten her.