Bestyrelsens medlemsstafet

Medlemsstafetten er nået til Marianne Vittrup, Service og Proces chef hos KAB og kundechef for Lyngby Boligselskab.

Hvad optager dig lige nu?

Jeg har meget fokus på, hvordan god service, miljø- og energiforbedringer mm. kan spille sammen, så vi bedst sikrer beboerne i Lyngby Boligselskab gode og bæredygtige hjem og udeområder på alle parametre.

Hvor får du inspiration fra?

Heldigvis er der masser af inspiration fra andre selskaber og afdelinger i KAB-Fællesskabet. Men jeg synes også, det er interessant at høre eksempler fra andre brancher, hvor eksempelvis svanemærkning udfordrer til løsninger, som både gavner miljøet, økonomien og det sociale.

Hvilket mål for Science City Lyngbys udvikling ligger dig mest på sinde?

Jeg synes, det er rigtigt interessant, hvordan vi kan styrke sammenhængskraften i byen, bl.a. ved at fungere som et levende laboratorium. Lyngby Boligselskab prioriterer at være en aktiv deltager i en sammenhængende og bæredygtig byudvikling.

Spørgsmål fra Charlotte Mark

Hvordan kan KAB og andre ejendomsudviklere understøtte udviklingen af Science City Lyngby og bidrage til at finde løsninger til den grønne omstilling?

Jeg tror, jeg vil lade de andre ejendomsudviklere tale for sig selv 🙂  

KAB udvikler til stadighed nye boligkoncepter. Vi har netop afsluttet 2 signaturprojekter om henholdsvis genbrug af byggematerialer og byggeri af etagehuse i træ. Vores koncepter – fx ”Generationernes Træhus” indtænker også aktivt fællesskaber.  Som en ”non-profit”-organisation kan vi også kun lave ”affordable” boliger. Vi har derfor i vores DNA at tænke økonomi, miljø og fællesskaber sammen.

Derudover vil Lyngby Boligselskab meget gerne samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at udvikle nye bæredygtige løsninger i de eksisterende bygninger.

Hvilket sted i Vidensbyen ville du anbefale til andre?

Agervang i Lyngby Boligselskabs afdeling Fortunen fik for ikke så mange år siden en rigtigt fin klimasikringsløsning. Regnvandet bliver ført til Ermelundskilen, og det har givet forskellige små regnvandsbede, grøfter mv. Jeg synes, der er meget inspiration at finde der.

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

Christine Dal, Bestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvad vil du gerne spørge Christine om?

Hvad ser du som Science City Lyngbys vigtigste bidrag til borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Find flere besvarelser på medlemsstafetten her.