Bestyrelsens medlemsstafet

Medlemsstafetten er nået til Christine Dal Thrane, Kommunalbestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk og medlem af Regionsrådet Hovedstaden

Hvad optager dig lige nu?

Hvordan vi bringer de mange gode lokale kræfter i både virksomhederne og videns-institutionerne tættere ind i vores arbejde i kommunalbestyrelsen. Jeg sidder som formand for forebyggelses- og socialudvalget hvor vi siden årsskiftet har haft et stort fokus på psykisk sårbarhed og mistrivsel hos kommunens unge. Jeg ser det som et oplagt sted at skabe meningsfulde partnerskaber og blive inspireret til vores kommende arbejde. Jeg tror på at vi kan skabe miljøer og spændende tilbud der kan løfte de unge med naturvidenskaben og iværksætteri som omdrejningspunkt og give dem noget af det perspektiv tilbage, de sidste års nedlukninger har taget.

Hvor får du inspiration fra?

Jeg har som politiker enormt mange berøringsflader med borgere, interessenter, politiske kollegaer og brede dagsordener, så det er oftest her igennem jeg får øjnene op for en sag og henter inspiration til mit virke.

Hvilket mål for Science City Lyngbys udvikling ligger dig mest på sinde?

Det må være udbredelsen og samarbejdet omkring naturvidenskab og uddannelse. Jeg kommer selv fra en familie fuld af kemiingeniører, dataloger, farmaceuter og matematikere. Og i vores hjem var naturvidenskab et oplagt første valg og satte perspektiv på alt i dagligdagen. Naturvidenskaben bør dyrkes og have en nøglerolle i vores uddannelse og dannelse af børn og unge.

Spørgsmål fra Marianne Vittrup:

Hvad ser du som Science City Lyngbys vigtigste bidrag til borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune?

At Science City sikrer vores kommune stærke partnerskaber, der giver perspektiv og hjælper os med spændende nytænkende løsninger til alt fra byrum til uddannelse.

Hvilket sted i Vidensbyen ville du anbefale til andre?

Jeg har en særlig kærlighed for DTU og hele miljøet derude. Hver gang man inviteres indenfor, bygger det bro til en større forståelse af naturvidenskab og giver perspektiv på verden.

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

Peter Kirkegaard – Topsoe

Hvad vil du gerne spørge Peter om?

Hvad ser du som Topsoes vigtigste bidrag i at understøtte Lyngby som en international by?

Find flere besvarelser på medlemsstafetten her.