Vidensbymedlemmer i tæt samarbejde

Vil styrke robusthed hos børn

Et godt match – fagligt og personligt
Thomas-Bo Huusmann og Max B. Pedersen mødte hinanden til et netværksmøde i Science City Lyngby, som de begge er medlem af. De faldt i snak, og der gik ikke lang tid før de fandt ud af, at de delte interesse for formidling af psykologisk læring til børn.

Thomas-Bo har i mange år arbejdet med at skabe meningsfulde historier gennem animation og spil til børn. Max er psykolog og har rygsækken fuld af psykologiske værktøjer til at skabe livskvalitet og håndtere svære situationer. Deres kompetencer var et match, så det virkede som et ideelt samarbejde mellem de to. ”Det har været et projekt, jeg har tænkt over længe. Jeg arbejder med voksne og unge – og mange af de problemer de sidder med, er problemer, som jeg ville ønske, at de havde fået redskaber til at løse på et tidligere tidspunkt i deres liv,” fortæller Max B. Pedersen.

Det faglige match var hurtigt på plads. Thomas-Bo og Max er begge en del af Netværk for mindre virksomheder i Science City Lyngby, og det at være selvstændig eller drive en mindre virksomhed er ofte lig med meget tid alene på kontoret. De savnede begge én at samarbejde med, og et projekt de kunne have det sjovt med at udvikle. Thomas-Bo og Max er enige om at deres forskellige kompetencer løfter projektet, men det er i høj grad det personlige match mellem de to, der udgør det gode samarbejde.

Vil eliminere psykologiske barrierer hos børn
De to medlemmer er gået sammen om projektet ”Melonbrick”. De vil eliminere psykologiske barrierer hos børn. Det vil de gøre gennem små historier, hvor velkendte situationer og reaktionsmønstre udspiller sig mellem børn. Historierne kommer med bud på konkrete situationer, som børn oplever og viser, hvordan man – med evidensbaserede psykologiske redskaber – kan håndtere problemer ud fra en given position. Max forklarer at det kan være:

  • oplevelsen af ubehag i kroppen, som kan resultere i, at man står på sidelinjen og ser alle de andre lege og ikke selv deltager.
  • at et barn reagerer voldsomt og fx skubber legerelationer væk.
  • at man har svært ved at komme ind i en gruppe, fordi man tror, at man skal være noget særligt.

”Vi vil lære børn at håndtere de her forestillinger på en hensigtsmæssig måde, så de kan indgå i relationer, og få en høj livskvalitet og ikke være så bange for deres egne fantasier,” uddyber han.

Hensigten bag projektet er et empatisk et af slagsen. De vil lære børn, at mange af de ting vi som mennesker føler er oplevede følelser eller forestillinger, og at der findes måder at imødekomme de følelser, så de ikke bliver styrende for dit sociale liv.

Og netop de måder – eller redskaber – til at håndtere følelsesladede situationer udspiller sig i deres historier: ”Vi har for eksempel en historie, som handler om, at det er okay at snakke om, at man har lyst til at ”sparke en i løgene”. Man er nødt til at acceptere sine impulser i stedet for at holde dem nede – ellers kan man fx risikere at eksplodere på et tidspunkt,” fortæller Thomas-Bo. Max uddyber: ”Det vi prøver med den historie, er at adskille impuls fra handling. Der er forskel på at have en impuls til at sparke en i løgene og til at gå hen og sparke en i løgene. Men følelsen af at være vred er okay.”

Historier med et budskab
Samarbejde, perfektionisme, frygt er bare nogle af de temaer man kan finde redskaber til at håndtere i de små historier. Voksne kan også læse med og lære noget, mener Thomas-Bo og Max, som håber på at historierne kan bruges af hele familien.

Mellemmenneskelige situationer optrappes ofte på grund af forskellige forestillinger eller forskellige perspektiver.  Her kan de psykologiske værktøjer hjælpe os til at forstå, at vi ikke er forkerte, og at vi har brug for at lære at håndtere forskelligheder på en hensigtsmæssig måde: ”Det er dine handlinger, altså hvordan du håndterer det, der gør forskellen,” forklarer Max.

Projektet med at lære børn at håndtere følelser er empatisk, fordi det understreger ”at du er okay selvom du har tanker og følelser du ikke bryder dig om. Og det er der robustheden kommer ind.”

Har I et godt råd til andre, der gerne vil samarbejde på tværs af fagområder?
”Prøv det af og gør det. Vi havde en fælles interesse i at lave noget for børn, og vores forskellige kompetencer gjorde det endnu sjovere at arbejde med”, siger Max.

”Hvis nu vi lavede nøjagtigt det samme ville det måske ikke give mening. Men her stod vi med to forskellige kompetencer. Og så handlede det jo om at deltage i netværksmøder, og se hvor der var overlap af viden og personlighed og nogen som man også kunne lide at samarbejde med,” siger Thomas-Bo og fortsætter: ”Det er jo noget af det fede ved Science City Lyngby. Hvis man har noget, hvor alle kan vinde ved det, og det handler om, at vi har noget du kan bruge og du har noget vi kan bruge, så kan I hjælpe med det. Og det er da superfedt.” Thomas-Bo.

Foto: Max B. Pedersen og Thomas-Bo Huusmann

Om Thomas-Bo Huusmann
Thomas-Bo Huusmann er en story-artist og uddannet fra animationsskolen i Viborg. Han ejer virksomheden Huusmann Media, som primært arbejder med at skabe meningsfulde produkter, der øger børns udvikling i en positiv retning ud fra, hvem de selv er. Thomas-Bos filosofi er, at børns udvikling er den vigtigste investering i fremtiden.

Du kan læse mere om Huusmann Media her.

Om Max B. Pedersen
Max B. Pedersen, Ph.d. og psykolog, er ejer af virksomheden EGOELIGO ApS. Han tilbyder workshops, terapi og erhvervspsykologiske ydelser med henblik på trivsel, motivation og forandring. Max driver desuden projektet TELETREET, som er en online platform, der på en lettilgængelig måde guider stressramte ud af stress til et liv med meningsfuld balance og høj livskvalitet.

Læs mere om Egoeligo her