Vidensbyen skifter navn

Lyngby-Taarbæk Vidensby hedder nu Science City Lyngby. Med navneændringen følger et skærpet fokus på Vidensbyens strategiske mål om at udvikle et innovationsdistrikt.

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby skifter navn til Science City Lyngby. Science City Lyngby beholder imidlertid det danske kaldenavn Vidensbyen.

“Vidensbyen falder godt i tråd med, hvad det er vi vil med det her samarbejde, nemlig at dele viden på tværs af virksomheder, kommune og vidensinstitutioner. Derimod savnede vi et navn, som kunne positionere os bedre – både lokalt og globalt,” siger Marianna Lubanski, som er direktør i Vidensbyen.

Science City Lyngby skriver Vidensbyen ind i en samlet skare af privat-offentlige samarbejder i Danmark, som blandt tæller Copenhagen Science City, Ørestad Innovation City, Frederiksberg Science City – og nu også Science City Lyngby. Samtidig skriver det nye navn Science City Lyngby os også ind i et globalt netværk af science cities fra Stockholm Science City, Oslo Science City, osv. 

”Ved at redefinere hvem vi er, hvad vi vil og hvor vi er på vej hen, skaber vi en platform, der forhåbentlig hjælper os med at styrke brandet Science City Lyngby,” siger Marianna Lubanski, og fortsætter: “Globalt kender man begrebet Science City, vi taler os derfor ind i en international genkendelig kontekst overfor de globale målgrupper, vi gerne vil nå.”

Netværk og vidensdeling
Bag det nye navn ligger et stort arbejde fra Vidensbyens Netværk for Kommunikation, der det sidste år har taget del i arbejdet med at finde et navn, en kernefortælling og brandstrategi som understøtter Science City Lyngbys fortsatte udvikling.

Vidensbyens primære formål er at hjælpe Lyngby-Taarbæk Kommune og lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner med at skabe innovation og vækst – og dermed at sikre et internationalt konkurrencedygtigt bymiljø. Det gør vi blandt andet ved at skabe samarbejder mellem de tre parter og opretholde stærke netværk i byen, så den viden der produceres lokalt, kommer alle til gode – ikke mindst borgerne.

En af Vidensbyens strategiske mål er at udvikle et innovationsdistrikt, hvis formål er at styrke Vidensbyens identitet og position i den globale konkurrence om tiltrækning af talent og virksomheder. Formålet med et innovationsdistrikt er at skabe vækst og udvikling. Fremover skal der være skærpet fokus på udvikling af iværksættermiljøer og inkubatorer, som kan være med til at styrke Lyngby og omegn som en universitetsby i verdensklasse.

Om Science City Lyngby – en af Europas førende vidensbyer
Globale udfordringer på områder som klima, sundhed, bæredygtighed og mobilitet kræver nytænkning og nye løsninger. Vores ambition er i fællesskab at skabe et verdensklasse økosystem for uddannelsesinstitutioner, virksomheder, talenter og iværksættere på alle niveauer.

Inden for få kvadratkilometer finder du det højeste antal iværksættere og en af de bedst uddannede byer i Danmark, store videnstunge virksomheder, en levende handelsby og globalt talent, der arbejder tæt sammen om at udvikle viden, talent, teknologi og løsninger til en bæredygtig fremtid.