Vidensbyen får Interreg-projekt sammen med Lund

Lyngby-Taarbæk Vidensby får sammen med Future by Lund støtte fra Interreg til et forprojekt om fremtidens Innovationsdistrikt: “Nordic Innovation District Development – NIDD”

Projekt “Nordic Innovation District Development – NIDD” vil igennem de kommende ni måneder undersøge, hvordan vi kan udvikle en nordisk model for innovationsdistrikter i vores geografi, der kan understøtte tidlige iværksætteres vækst.

Samarbejdet er opstået mellem Lyngby og Lund, da begge byer er succesfulde universitetsbyer præget af talentudvikling, stærke videns- og forskningsmiljøer, gode jobs og levevilkår samt stærke handelsbyer. I vores geografier udklækkes mange af fremtidens iværksættere.

’I vores byer skabes fremtidens arbejdspladser og vi er derfor optaget af, hvordan vi kan understøtte denne skabelse og fastholdelse af nye arbejdspladser, så de fysiske rammer, vi tilbyder er med til, at flest mulige nye virksomheder overlever og dermed bidrager til den fremtidige jobskabelse i vores områder og hele Øresundsregionen’,

udtaler Marianna Lubanski fra Lyngby-Taarbæk Vidensby

Tidlige som større virksomheder oplever i dag udfordringer med rekruttering og fastholdelse af vidensarbejdere, hvilket kan bremse iværksætternes mulighed for at få den nødvendige kompetence tilført. Vi anser tankerne om et innovationsdistrikt som et centralt led i at sikre den fremtidige talenttiltrækning til vores universiteter og virksomheder og dermed den fremtidige jobskabelse.

Vi er som byer rammesættende for fremtidens arbejdspladser og det de tidlige og især unge iværksættere søger i dag. I dag efterspørges dét, vi kalder ‘byfortætning’; at man kan arbejde, leve og bo, have et aktivt kultur- og fritidsliv, ‘det hele liv’ inden for meget få kvadratmeter.

Den moderne vidensproduktion kræver desuden videndeling, og de tidlige iværksættere og ansatte efterspørger derfor co-working spaces, fælles laboratorier, inkubationsmiljøer og maker spaces, et livligt byrum med caféer og fælles spise- og mødesteder, fælles netværksaktiviteter, billige(re) boliger, offentlig transport/velfungerende mobilitet og videnstunge institutioner, såvel universiteter som andre uddannelsesinstitutioner – men også videnstunge virksomheder i nærheden. Denne trend benævnes ‘Innovation District’ af Brookings Institution i USA, hvor man har set samme udvikling ske siden finanskrisen.

Projektdeltagere samlet til første møde i Lund

Lyngby og Lund har begge i dag mange af de komponenter, der udgør et innovationsdistrikt, men vi er slet ikke i mål. Begge byer ønsker derfor at understøtte en udvikling hen imod at skabe disse miljøer over de kommende 5-10 år, og har det som strategisk mål i et tæt samarbejde med byens stakeholdere, herunder investorer, private virksomheder, byplanlæggere, iværksættermiljøer og handelsliv.

’Vi ønsker at forstå, hvilke investeringer vi skal foretage i vores lokale miljøer, der kan sikre, at tidlige iværksættere bliver i vores respektive miljøer/lande og vækster deres virksomheder herfra’,

udtaler näringlivschef Per Persson, Lunds Kommune.

Norden og Europa er i skarp konkurrence med særligt USA og Kina om fremtidens teknologiudvikling. Med dette projekt ønsker vi at forstå, hvordan vi kan skabe nogle miljøer (såkaldte Innovationsdistrikter), der kan understøtte de tidlige og ofte unge iværksætteres skabertrang og være med til at sikre, at fremtidens højteknologiske og videnstunge arbejdspladser bliver i vores region til gavn for vores fremtidige eksport og velfærdssamfund.

Vi vil indsamle og dele ny viden og data om de tidlige iværksættere både med byens investorer, men også med byens/kommunens interne stakeholdere, der dermed kan anvende deres styreredskaber som fx kommune- og lokalplaner optimalt.

Endelig vil vi etablere samarbejde og dialog mellem vores triple helix partnere i regionen, så de to kommuner (Lund og Lyngby-Taarbæk og på sigt flere) kan få det nødvendige input og sparring på udvikling af byer, der understøtter moderne vidensproduktion via viden, data, metodepapirer, strategier og køreplaner.

Projektet er støttet af: