Mange internationale føler sig hjemme i Lyngby

Ny undersøgelse af internationales opfattelse og brug af Lyngby viser at mange føler sig hjemme i byen, men savner danske venner.

Science City Lyngby har gennem en spørgeskemaundersøgelse spurgt internationale med tilknytning til Lyngby til, hvordan livet i Lyngby opleves som international. Undersøgelsen har skabt indblik i relevansen af byens eksisterende tilbud og aktiviteter samt identificeret faktorer, der kan forbedres i fremtiden.

Føler sig hjemme i Lyngby
61% af respondenterne føler sig hjemme i Lyngby. De fleste forklarer dette med, at byen er en lille by med korte afstande mellem steder, at der er gode shoppingmuligheder i Lyngby Hovedgade og Lyngby Storcenter og at Lyngby er en fredelig, grøn, sikker og ren by at bo i. Der er god offentlig transport og det er en livlig by uden at være for travl.

De resterende 39%, der ikke følger sig hjemme begrunder det med, at det er svært at finde danske venner, at der er for få tilbud til studerende og at byen lukker og slukker efter kl. 18. Høje leveomkostninger, en mangel på engelsksprogede aktiviteter og at det er svært at finde information om aktiviteter og steder på engelsk er også årsager til at nogle ikke føler sig hjemme.

Vanskeligt at lære danskere at kende
Næsten halvdelen (46%) af de adspurgte finder det svært at lære danskerne at kende, mens næsten samme antal respondenter (49%) finder det let at lære andre internationale at kende. Det er et ønske for mange af respondenterne at få større kontakt til danskere, få danske venner og at finde fysiske steder og platforme, hvor man kan socialisere med både danskere og internationale.

Svært at finde information på engelsk
En stor del af de adspurgte ved ikke, hvor de kan finde information på engelsk om aktiviteter i Lyngby. Mange oplever at aktiviteter og nyheder skrives på dansk, og efterspørger mere information på engelsk. Flere efterspørger også at flere organisationer, foreninger og steder kommunikerer på engelsk.

Baggrund
Science City Lyngby ønsker at skabe en attraktiv by for nationale og internationale talenter. Ud over at skabe job for de mange internationale talenter, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere på
DTU, Cphbusiness og andre universiteter i Storkøbenhavn, er det vigtigt at udvikle en levende by, hvor det at deltage i et socialt netværk, en sportsklub eller andre lokale aktiviteter efter arbejde er en naturlig del af
hverdagen. Lyngby skal være en by, hvor de ca. 5000 borgere med international baggrund føler sig hjemme og velkomne.
Undersøgelsen er forankret og udarbejdet i VBN for Internationalisering.

Fakta om respondenterne
– 632 respondenter (255 bosiddende i Lyngby).
– 270 kvinder og 357 mænd.
– 88% i alderen 18-34 år. 12% i alderen 35-54+ år.
– 72 forskellige lande repræsenteret.
– 68% studerende.
– 25% fultids – eller deltidsansatte (heraf 49% offentligt ansatte og 16% privat ansatte).