Trafiknetværk i Vidensbyen

Trafiknetværk som fælles platform for udvikling af nye løsninger

Med Lyngbys rivende udvikling, og i takt med det kommende anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af letbanen langs Ring 3 i perioden 2016-2023, er der behov for nytænkning og øget fokus på trafik, mobilitet og tilgængelighed.

Vidensbyen har derfor i samarbejde med det regionale projekt ‘Smart Mobility in Loop City’ etableret et projektnetværk, Trafik i Vidensbyen. Netværket består af virksomheder, detailhandel, uddannelsesinstitutioner og Lyngby-Taarbæk Kommune, der skal arbejde sammen om løsninger og muligheder inden for effektiv og grøn trafik før, under og efter opførelsen af den kommende letbane.  Netværket vil mødes fire gange årligt og har til formål at være en fælles platform for samarbejde, inspiration, forbedring af transportforhold samt afprøvning af nye løsninger i fællesskab.

Netværket er desuden suppleret med en omfattende transportundersøgelse, som Movia udfører for de virksomheder langs Ring 3, der kunne have lyst til at være med. En række virksomheder i Lyngby har allerede deltaget i transportundersøgelserne, bl.a. Cphbusiness, DTU, Lyngby-Taarbæk Kommune, Maersk Drilling, Magasin, Microsoft og Nordea.

Første netværksmøde i Vidensbyen blev afholdt d. 11. oktober 2016, hvor virksomheden Aquaporin lagde lokaler til, og næste møde i netværket finder sted inden jul.

Læs mere om Trafik i Vidensbyen.