Strategi 2020-2025 er på plads

Vidensbyen har fået ny strategi

Så er den her! Vidensbyens 2020-2025 strategi, som skal sikre, at vi fortsat arbejder på at gøre Lyngby til en af Europas førende videns- og universitetsbyer.

Over de næste 5 år vil Vidensbyens medlemmer arbejde målrettet inden for fire fokusområder:

1. Vi vil bygge et innovationsdistrikt i verdensklasse baseret på Vidensbyens stærke klynger.
2. Vi vil teste og implementere bæredygtige mobilitetsløsninger med henblik på at sikre fremkommelighed til gavn for Vidensbyens virksomheder og borgere.
3. Vi vil sikre, at Vidensbyen er en attraktiv lokation for nationale og internationale virksomheder og vidensarbejdere.
4. Vi vil udvikle og konsolidere Vidensbyens sammenhængskraft.

Læs mere om strategiens fire fokusområder eller download strategien her.

Vidensbyens medlemmer er selvfølgelig også velkomne til at kigge forbi vores kontor i Futurebox og få et eksemplar.

’Lyngby og dermed Vidensbyen er et strategisk fokusområde for Cphbusiness, hvor vi gerne vil forfølge ambitionen om helt nye tilgange til samspillet mellem uddannelse, ny viden, iværksættermiljøer og den mere veletablerede del af det lokale erhvervsliv’

– Ole Gram-Olesen, Rektor, Cphbusiness

’Vidensbyens Strategi 2020-2025 kalder på en forsat transformation samt evne og mod til omstilling hos alle aktører i kommunen. Lyngby-Taarbæk Kommune vil særlig have fokus på at medvirke til at fastholde og udvikle kommunen som en bære- og konkurrencedygtig Metropol og Universitetsby i et internationalt tilsnit, hvor både nationale, regionale og ikke mindst kommunale dagsordener medinddrages.’

– Bjarne Holm Markussen, Direktør, Lyngby-Taarbæk Kommune

Vidensbyen er en stærk medspiller for os og helt central i vores strategi om at have hele byen med. Vidensbyen er et sted vi kan mødes med alle de lokale kræfter, og samarbejdet er både stærkt og en selvfølgelighed for os’

– Andreas Byder, Adm. Direktør, Lyngby Boldklub

’Da Talent & Mind arbejder med talent- og potentialeudvikling i organisationer, får vi som en del af Vidensby både mulighed for at få og give input til Talentudvikling og fastholdelse af vidensdygtige medarbejdere i Lyngby-Taarbæk’

– Dorte Vølund Philipson, Direktør, Talent & Mind