Smart Vidensby Hub lanceres i 2017

Smart Vidensby Hub bliver en fælles platform for udvikling af ny Smart City-teknologi

Smart City og BIG DATA er for alvor kommet på dagsordenen i Danmark. For at opnå succes med Smart City-teknologierne, er det nødvendigt med overblik over data og en koordineret indsats blandt byens aktører. Derfor lancerer Lyngby-Taarbæk Vidensby ‘Smart Vidensby Hub’, der skal være en fælles platform for udviklingen af Smart City-projekter og -løsninger.

Smart Vidensby Hub er en fysisk ramme, der skaber samarbejde, møder og løsninger på tværs af studerende, virksomheder, forskere og kommune, som alle arbejder med data og hardware på det tekniske og/eller forretningsmæssige niveau. I hver hub arbejdes der med et relevant Smart City-tema som eksempelvis forsyning, bygninger, planlægning og mobilitet.

For at kvalificere og afprøve konceptet for hub’en inden den officielle åbning i det nye år, afholdte styregruppen for Smart Vidensby (repræsentanter fra DTU, Lyngby-Taarbæk kommune og NIRAS) og en række udvalgte forskere og studerende  samt særligt inviterede en pilot-hub i starten af december. Pilot-hub’en havde ‘Smart Forsyning’ på programmet, og eksperter fra det rådgivende ingeniørfirma NIRAS stillede tre udfordringer hertil. Pilot-hub’en var en god prøve på, hvad der venter, og den var med til at skabe en fælles forståelsesramme for hvad en hub er og kan være.

Smart Vidensby Hub lanceres torsdag d. 9. februar 2017 kl. 17-20 i DTU Skylab og vil herefter afholdes hver anden torsdag i måneden.

Invitationer vil blive sendt ud i starten af det nye år.

Smart Vidensby Hub udspringer af Vidensbynetværket for Klima og Grøn Teknologi.

Læs mere om Smart Vidensby Hub og find arrangementerne på Facebook.