Smart City Hub – successen fortsætter

I fællesskab opstår nye smarte løsninger inden for bæredygtig byudvikling

Smart City Hub er en fysisk ramme, der samler ligesindede med interesse og kompetencer inden for data, soft- og hardware og byudvikling på det tekniske og/eller forretningsmæssige niveau på tværs af studerende, forskere, virksomheder, rådgivere, kommuner og startups.

I løbet af 2017 er der, på baggrund af en række Smart City Hubs med skiftende temaer og pitchere, udsprunget flere nye samarbejder på tværs af deltagere, og nye koncepter og projekter er kommet til. Flere har ytret stor begejstring for hub-formatet, hvorfor successen fortsætter i 2018, og alle med interesse inviteres til at deltage.

Andreas Hjelm, der er IT Udviklingschef hos Siemens, har deltaget i Smart City Hub både som deltager og casevirksomhed, og han opfordrer andre til at deltage, hvis man:

  • Søger en uformel tilgang til nye samarbejdspartnere og projekter inden for Smart City-teknologi, data og byudvikling
  • Efterspørger inspiration og ideer til aktuelle, konkrete udfordringer, fx. inden for forsyning, trafiksignaler, lys, parkering, bygningsoptimering, facility management, mv.
  • Ønsker at promovere sin virksomhed og enten deltage på lige fod med andre deltagere – eller har lyst til at præsentere en aktuel udfordring, som søges løst af deltagerne i hub’en
  • Ønsker at netværke på tværs af studerende, forskere samt offentlige og private deltagere
  • Er villig til at tage en chance og lægge energi i sin deltagelse (det er ikke sikkert, at der kommer en brugbar idé eller et samarbejde ud af at deltage, men chancen er stor)

Sæsonstart d. 7. februar 2018
Fem hubs er planlagt i 2018 og den første hub løber af stablen d. 7. februar i DTU Bibliotek, hvor Microsoft og Egedal Kommune vil præsentere hver deres udfordring under temaet ‘Smart Parking’.
For mere information og tilmelding til første hub: Smart City Hub #1

Smart City Hub udspringer af projektet Smart Vidensby, og er i 2018 et samarbejde mellem DTU Smart Campus, DTU Bibliotek og Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Smart City Hub er støttet af projektet Lighting Metropolis.