Smart City Hub skaber tværgående samarbejder og projekter

Året der gik

  • Hub’en understøtter Lyngby som levende laboratorium
  • Der er skabt et samarbejde mellem specialestuderende på DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Virksomheder har fået mulighed for at pitche udfordringer relateret til Smart City

Hub’en som uformelt forum til dialog
Smart City Hub er en platform, hvor studerende, forskere, virksomheder og kommuner mødes og udvikler koncepter relateret til Smart City. Fælles for deltagerne er, at de interesserer sig for data, soft- og hardware og byudvikling på det tekniske og/eller forretningsmæssige niveau. I hub’en får deltagere mulighed for at teste, inspirere og matche hinanden på udviklingsbehov, værktøjer og kompetencer relateret til smart byudvikling. Smart City Hub’en er åbent for alle, og fungerer som et uformelt forum til dialog på tværs af aktører. Selve aktiviteterne finder sted i gode rammer på DTU Bibliotek.

Smart Parking, IoT, AI
I 2018 blev temaer som bl.a. ’Smart Parkering’, ’objektgenkendelse ved brug af geodata’ og IoT, kunstig intelligens og Smart City sat på dagsordenen. Temaer, pitcher og deltagere har været forskellige fra gang til gang, og det har bidraget til, at hub’en har forblevet en dynamisk størrelse og formet sig i kraft af deltagere.
Læs mere om temaerne for de afholdte hubs og få indblik i de udviklede Smart City-koncepter.

Projekter på tværs understøtter Lyngby som Living Lab
Formålet med hub’en er at skabe en tættere forbindelse mellem studerende, virksomheder og kommune. Det skaber grundlag for nye samarbejder på tværs, på længere sigt. For Lyngby-Taarbæk Kommune har deltagelsen i Smart City Hub været med til at skabe et tættere samarbejde med DTU og de studerende. Blandt andet har to specialestuderende fra DTU indgået et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om et specialeprojekt omhandlende bæredygtighedsindikatorer til byplanlægning med udgangspunkt i byudviklingsprojektet omkring Firskovvej. Derudover er Lyngby-Taarbæk Kommune blevet en del af en EU-ansøgning om digitale strategiske energiplan værktøjer i samarbejde med DTU. Et unikt samarbejde mellem studerende, universitet og kommune, som understøtter visionen om at gøre Lyngby til et levende laboratorium.

Idéen til Smart Vidensby og Smart Vidensby Hub udspringer fra Vidensbynetværket for Klima og Grøn Teknologi

Læs mere om projektet ‘Smart Vidensby’.

Følg vores Facebook side ‘Smart City Hub Lyngby’ for mere information om hub events og andre Smart City emner. Vil du høre mere om, hvordan man kan blive pitcher ved en hub, så kontakt projektkoordinator Monica Bengtsen, mb@vidensby.dk