Science Festival er i fuld gang

Årets Science Festival gennemføres trods Covid-19-krisen. Skoler og virksomheder har været dygtige til at finde løsninger, så det lokale skole-virksomhedssamarbejde gennemføres på en forsvarlig måde.

I starten af marts blev rekordmange skoler og virksomheder matchet i årets Science Festival – hele 19 skole-virksomhedssamarbejder. Kort tid efter lukkede Danmark som bekendt ned. Både skole og virksomheder har siden stået over for nye udfordringer ift. blandt andet kontakt og eksterne samarbejder.

Heldigvis har de lokale skoler og virksomheder været gode til at finde løsninger, der gør det muligt at gennemføre årets Science Festival. I de fleste samarbejder besøger en virksomhedsrepræsentant den respektive skole, hvor det normalt plejer at være omvendt. Der er også flere af skole-virksomhedssamarbejderne, som bruger online-muligheder som alternativ eller supplement til et fysisk møde. Og endelige sker nogle af samarbejderne ude på virksomhederne med en række Covid-19-restriktioner, så alt foregår forsvarligt for medarbejdere, elever og lærere. Det betyder, at hele 14 skole-virksomhedssamarbejder gennemføres i løbet af efteråret, mens et enkelt samarbejde er udskudt til næste forår.

“Set i lyset af den situation skolerne og virksomhederne har stået i , og fortsat står i, er det imponerende hvordan virksomhederne og skolerne har samarbejdet og fundet sundhedsmæssigt forsvarlige løsninger. Det lette valg havde måske været at indstille skole-virksomhedssamarbejderne i år, men både skoler og virksomheder har i stedet valgt at tænke i nye, sundhedsmæssigt forsvarlige løsninger. Så stor cadeau til alle”, udtaler Marianna Lubanski, administrerende direktør i Vidensbyen.

Om Science Festival

Science Festival er skole-virksomhedssamarbejde. Science Festival arrangeres hvert år af Science City Lyngby i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder i området. Projektet er funderet i Netværk for Skole, Uddannelser og Virksomheder.

Formålet er at fremme børn og unges interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fags anvendelsesmuligheder. Vi ønsker at skabe engagerende og virkelighedsnære oplevelser med naturvidenskab blandt børn og unge samt lade skoler og virksomheder inspirere og udfordre hinanden. Læs mere om Science Festival på projektets hjemmeside.