Science Festival skudt i gang digitalt

Traditionen tro blev årets festival skudt i gang med “speeddating” mellem skoler og virksomheder. Men i år foregik det hele online.

Igennem det seneste år har vi alle skulle omstille os til nye måder at arbejde og mødes på. Således også i forbindelse med opstarten af årets Science Festival. Den 10. marts blev det traditionelle “speeddating”-arrangement, der normalt foregår hos Haldor Topsøe, afholdt som online-møde med tilhørende breakout room.

“Jeg oplevede, at vi havde lidt af den særlige, forventningsfulde stemning, som vi plejer at have, når vi mødes fysisk. Så stor cadeau til alle deltagere”, fortæller Ole Stahl fra Haldor Topsøe og tovholder for Science City Lyngbys netværk for skole, uddannelse og virksomheder.

I årets Science Festival deltager fire grundskoler, tre gymnasier og syv virksomheder. Det svarer til en halvering i forhold til sidste år, men det er der selvfølgelig en naturlig forklaring på. Mange skoler vil nemlig efter sommerferien have fuld fokus på at styrke elevernes sammenhold, og har derfor valgt at drosle lidt ned i forhold til udadrettede aktiviteter. Tilsvarende har flere virksomheder valgt at begrænse omfanget af deres skole-virksomhedssamarbejder.

“Det er vigtigt, at vi fortsætter at samarbejde og netværke, så vi kan lære af hinanden og sætte hinanden i spil. Selvom vi står midt i en Covid-19-krise, skal vi huske på, at der også kommer en dag i nær fremtid, hvor vi igen kan mødes og samarbejde. Det er det vi planlægger for med dagens speeddating”, fortæller Ole Stahl.

Fordi det er ekstraordinære tider, har alle skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune – uanset om de deltog i speeddating-arrangementet eller ej – som noget nyt også fået mulighed for at få hjælp til at etablere et samarbejde med en virksomhed på et senere tidspunkt. Sekretariatet i Science City Lyngby hjælper med at formidle kontakter.

Science City Lyngby og Lyngby-Taarbæk Kommune står bag Science Festival. Det er sjette år af festivalen afholdes.