Nyt stærkt Nordisk samarbejde

I Norden kan vi lære af hinanden.

Overalt i verden er der høje ambitioner om vækst og velstand. Alle lande og regioner konkurrerer om at etablere stærke erhvervs- og vidensdistrikter, der kan understøtte innovation og iværksætteri og tiltrække virksomheder, investeringer og talenter.

Således også i Norden, hvor samtlige hovedstæder og større universitetsbyer har ambitioner om at skabe velfungerende innovationsdistrikter.

Vi kan noget særligt her i Norden, som mange andre lande ønsker at lære af. Vores byer har ofte den fortætning, som byer i USA og Asien forsøger at skabe. Vi har en lang historie for triple helix samarbejde og en høj grad af tillid mellem private og offentlige aktører. Vi har stærke velfærdssamfund, der understøtter vores uddannelsesniveauer og livskvalitet. På stort set alle globale indikatorer for succes og vækst kommer Norden ind på top 10 – så vores udgangspunkt er helt unikt.

Men vi har også udfordringer i Norden, som vi arbejder på at forbedre. For få af vores iværksættere bliver til succesfulde scale-ups, vi mangler risikovillig kapital og vi mangler modeller for, hvordan vi bedst muligt kan understøtte en Nordisk version af succesfulde innovationsdistrikter. Her kan vi lære af hinanden.

Nyt samarbejde etableret
Derfor har Vidensbyen nu taget initiativ til at etablere et Nordisk samarbejde mellem Oulu Innovation Alliance (Finland), Stockholm Science City (Sverige), Oslo Science City (Norge), samt de fire innovationsdistrikter i Greater Copenhagen (Copenhagen Science City, Frederiksberg Science City, Ørestad Innovation City Copenhagen og Lyngby-Taarbæk Vidensby).

De Nordiske parter afholdt første møde i Oslo den 28-29. april 2019.
Udover at afholde en intern workshop, mødtes Vidensbyen med repræsentanter fra Nordic Innovation og NordForsk for at videndele og drøfte potentielle fælles initiativer.