Nyt netværk for grøn omstilling

Netværket er for alle, som ønsker at vidensdele og diskutere udfordringer om grøn omstilling. Vil du være med?

Vidensbynetværk for Klima og Grøn Teknologi bliver til Vidensbynetværk for Grøn Omstilling.

Grøn Omstilling er et stigende fokus for mange virksomheder og organisationer. Derfor etablerer Vidensbyen nu et netværk med fokus på netop dette for blandt andet at styrke Lyngbys profil som en grøn by.

Målgruppen for netværket er virksomheder, uddannelser og kommune, der arbejder med diverse aspekter af grøn omstilling og miljømæssig bæredygtighed, og som ønsker at udveksle erfaringer, diskutere udfordringer og lave projekter sammen.

Grundtanken er, at vi på tværs af brancher og sektorer kan drøfte, vidensdele og udveksle erfaringer samt finde grønne, bæredygtige løsninger på konkrete problemstillinger og udfordringer i Lyngby. Særligt fokus er på grøn omstilling i virksomhederne og bæredygtige samarbejder på tværs af medlemmer.

Første møde i netværket er tirsdag den 8. september 2020. Tovholder for netværket er Anders B. Møller, som er driftchef på DTU.

Netværket skabes af deltagerne
Netværket er baseret på frivillighed og udgør et forum for at drøfte ny viden, udvikle og afprøve ideer og bidrage til forandring i lokalområdet. Deltagerne skaber sammen netværket i koordination med tovholder og Vidensbyens sekretariat, og de fastlægger løbende, hvilke arbejdsområder og emner de finder relevante at arbejde med. Netværket mødes 4 gange årligt.

Vil du høre mere?
Er du interesseret i at høre mere om netværket, er du meget velkommen til at tage fat i Pil Kleinschmidt på pbk@vidensby.dk eller 25 73 32 10.