Nyt medlem: Innargi

Renere og grønnere liv med energi fra Jordens indre – Innargi er blevet en del af Science City Lyngby

Innargi A/S er stiftet af A.P. Møller Holding – og ejes i dag af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi. De arbejder på at bringe varmen fra Jordens indre – geotermien – i spil som en vigtig, grøn kilde til varme i store byer. Med deres samlede ekspertise om undergrunden og gennem partnerskaber med fjernvarmeselskaber i store byer i Danmark og Europa vil de virkeliggøre ambitiøse planer for at skabe grundlæggende forandring til gavn for klimaet og udfasning af gas og olie.

Tretten procent af drivhusgasudledningen i EU stammer fra boliger. Og mange store byer skal udfase kul, gas og biomasse som kilde til opvarmning i de kommende år. Her kommer geotermien ind.

Siden Innargi blev stiftet i 2017 og frem til i dag har de udviklet en attraktiv og konkurrencedygtig platform til udbredelse af geotermisk fjernvarme i stor skala. Der er stor interesse for geotermisk energi, og de har travlt med at opbygge deres organisation. I den forbindelse flyttede de i februar 2022 til nye, store lokaler i Lyngby.

Velkommen til – og i Vidensby-partnerskabet.

Læs mere om Innargi på www.innargi.comKunne du tænke dig at blive en del af Science City Lyngby?
Så tag fat i adm. direktør Marianna Lubanski på ml@vidensby.dk.