Nyt fra sekretariatet

Nye og gamle ansigter i Vidensbyen

Projektleder Sabina Bigom går på barsel den 21. juni. Det betyder, at vi til august byder velkommen til barselsvikar Pil Kleinschmidt, der er blevet ansat som projektkoordinator. Pil er uddannet etnolog og kulturanalytiker og har bl.a. arbejdet med strategisk byudvikling hos tegnestuen Schulze+Grassov, som har været en del af holdet bag DTUs nye campus plan. Pil skal fremadrettet bidrage til formidling og udrulning af Vidensbyens nye strategi 2020-2025.

Derudover er Marie Juul Madsen tilbage i Vidensbyens sekretariat efter endt barsel. Marie skal bl.a. være med til at drive projekter i forbindelse med Vidensbyens nye fokus på udviklingen af et innovationsdistrikt samt facilitere Vidensbynetværkene for Iværksætteri og Internationalisering i samarbejde med tovholderne.