Ny rapport kortlægger Lyngbys erhvervsprofil

‘Profile of a City of Knowledge’

En ny analyserapport er udarbejdet af IRIS Group i samarbejde med Microsoft, DTU Science Park og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Formålet med rapporten er at præsentere potentialet for at udvikle et Innovation District, som en del af Lyngby-Taarbæk Vidensby. Definitionen for ​​et Innovation District er et geografisk område, hvor store institutioner (fx universiteter) og virksomheder (fx globale og R&D-intensive) placere sig og samarbejder med startups, små og mellemstore virksomheder samt offentlige institutioner. Innovation Districts er baseret på eksplicitte forskningsstyrker, en høj tæthed af videns-intensive virksomheder, et stort antal højtuddannede medarbejdere og et stærkt økosystem til udvikling af startups og scaleups. Desuden er Innovation Districts fysisk kompakte, let tilgængelige – og de byder på et bredt udvalg af boliger, kontorer og detailhandel.

Analyserapporten præsenterer bl.a. Lyngby-Taarbæks erhvervsprofil, iværksætter-specialisering, forskningsstyrker og videns-baserede ressourcer samt niveauet for samarbejde mellem universitetet, store virksomheder og startup-miljøet.

Læs analyserapporten her.