Ny portal skal styrke samarbejde mellem skoler og virksomheder

Lyngby-Taarbæk Kommune lancerer portalen ’Skolen i virkeligheden’, som skal understøtte samarbejdet mellem skoler og virksomheder i Vidensbyen. I udviklingsarbejdet har Vidensbynetværket for Skole og Uddannelse bl.a. bidraget med værdifuld inspiration og feedback.

Platformen offentliggøres i slutningen af maj og kan allerede nu ses her.

’Skolen i virkeligheden’ skal være med til at etablere faglige samarbejder mellem byens skoler og virksomheder, kulturinstitutioner og frivillige foreninger. Virksomhederne kan tilbyde en kernefaglighed, der ligger ud over lærerens, og samtidig sætte fagligheden i et nyt og praksisnært perspektiv.

Oliejagt, bank i skolen og jord på hjernen

Der er allerede flere virksomheder, der har lagt undervisningstilbud på portalen, herunder Maersk Drilling med deres undervisningsforløb og online læringsspil ’Quest For Oil’ eller Geo med deres program ‘FRA JORD TIL ORD’ og Danske Bank med ’SÆT BANK PÅ SKOLESKEMAET’. Både Geo, Maersk Drilling og Danske Bank er medlemmer af Vidensbyen, og derigennem meget engagerede i at styrke samarbejdet på tværs af virksomheder, uddannelse og kommune.

Deres tilbud kan forhåbentlig inspirere andre til også at lægge projekter op. Se eksemplerne her.

Der er mange muligheder for at indgå samarbejde med skolerne. Det kan være et længerevarende forløb, som lærer og virksomhed i fællesskab forbereder, eller det kan være enkeltstående tilbud, som virksomheden udbyder. Forløbene kan både finde sted ude hos virksomheden eller være en del af undervisningen i klasselokalet.

Ønsker jeres virksomhed at samarbejde med en skole?

Virksomheder, som ønsker at høre mere om, hvordan man kan blive et samarbejdstilbud på platformen, kan kontakte ‘Åben Skole’-koordinator, Amanda Skovgård Olsen på mail: amaso@ltk.dk eller tlf. 5181 5957.

Om Åben skole

Med den nye skolereform, der trådte i kraft på alle landets skoler i august 2014, kom også initiativet om Åben skole. Med Åben skole skal skolerne i højere grad åbne sig op overfor det omgivende samfund og invitere eksterne aktører som virksomheder, kulturinstitutioner og frivillige foreninger ind i faglige samarbejder.