Ny bestyrelse i Vidensbyen

Valg til bestyrelsen

Det var en velbesøgt generalforsamling som løb af stablen d. 11. april, hvor COWI var vært – og repræsentanter fra de mange medlemmer mødtes til den årlige event for 7. gang. Der havde forud for generalforsamlingen været stor interesse for bestyrelsesposterne, og der blev bl.a. afholdt ’kampvalg’ i medlemskategorien ’virksomheder med færre end 150 ansatte’ på dagen.

Nu er en ny bestyrelse på plads og se bestyrelsesmedlemmerne her. Universitetsdirektør på DTU Claus Nielsen blev genvalgt som formand, og Borgmester Sofia Osmani blev valgt som næstformand. Et nyt medlem i bestyrelsen er Torben Borchert, VP of Discovery hos Novozymes. Virksomheden bygger nyt Innovation Campus i Lyngby og flytter i 2019 ind med flere hundrede medarbejdere i nye rammer tæt på DTU.