Vidensbyen på plads med ny bestyrelse

Ny medlemskategori i Vidensbyens bestyrelse

Det var en velbesøgt generalforsamling som løb af stablen i går den 11. april, hvor Jan Nygaard AS med sit nye flotte og imponerende bil- og oplevelsescenter var vært. Her mødtes repræsentanter fra de mange medlemmer til den årlige event for 8. gang, som bød på en særlig keynote præsentation ved Jens Nyholm om Vidensbyens erhvervsprofil samt kommunens styrkepositioner og potentialer, set i en dansk kontekst. Dette med udgangspunkt i analysen ‘A profile of a City of Knowledge’ udarbejdet af IRIS Group i samarbejde med Microsoft, DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Generalforsamlingen besluttede at udvide bestyrelsen med et medlem indtil 2021. Forslaget udsprang sidste år i den af de fem strategigrupper, der fokuserede på Vidensbyens fremtidige organisering.  Den nye kategori giver en særskilt plads til Handelslivet/detailhandlen, der således får en styrket platform i Vidensbyens bestyrelse. Handelslivet/detailhandlen er en central aktør i Vidensbyen og spiller en helt særlig rolle i udviklingen af den nye strategi omhandlende innovationsdistrikter.

Ifølge vedtægtsændringer fra 2018, hvor halvdelen af pladserne er på valg hvert år, var der 3 pladser på valg i bestyrelsen i år. Kim Sillemann, Geo genopstillede og blev genvalgt, Michael G Dupont valgte ikke at genopstille i kategorien store virksomheder. Til denne plads opstillede Søren Adamsen, COWI og blev enstemmigt valgt. René van Laer, Knord valgte ikke at genopstille i kategorien uddannelsesinstitutioner. Til denne plads opstillede rektor på Cphbusiness Ole Gram-Olesen, der blev enstemmigt valgt. Michael G Dupont, Magasin stillede op i den nye kategori, Handelslivet/detailhandlen og blev enstemmigt valgt. Vi takker alle for at opstille og for at være klar til at bidrage til de næste års spændende arbejde med den nye strategi.

Vidensbyen på plads med ny bestyrelse

Formandskabet fortsættes af Universitetsdirektør på DTU Claus Nielsen  samt  Borgmester Sofia Osmani som næstformand. Derudover består den nye bestyrelse af medlemmerne:

 • Charlotte Mark, Microsoft
 • Kim Sillemann, Geo
 • Peter Mering, Danica Ejendomme
 • Torben Vedel Borchert, Novozymes
 • Søren Adamsen, COWI
 • Michael G Dupont, Magasin
 • Marianne Vittrup, Lyngby Boligselskab/KAB
 • Stig P. Christensen, SPC Advice
 • Ole Gram Olesen, Cphbusiness (nyt medlem)
 • Simon Pihl Sørensen, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Søren P. Rasmussen, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Charlotte Shafer, Lyngby-Taarbæk Kommune

Cphbusiness – nyt medlem i bestyrelsen

Rektor Ole Gram-Olesen, Cphbusiness glæder sig til at deltage i Vidensbyens bestyrelse:

’Lyngby er et strategisk fokusområde for Cphbusiness, hvor vi gerne vil forfølge ambitionen om helt nye tilgange til samspillet mellem uddannelse, ny viden, inkubationsmiljøer, startups og den mere veletablerede del af det lokale erhvervsliv. Denne ambition er kommet godt fra start og vil have et stort potentiale de kommende år. Samtidig har vi et godt afsæt i det mangeårige og gode samarbejde vi har med DTU, KMS, Knord, VUC og Lyngby-Taarbæk Kommune samt virksomheder som Microsoft, IBM og Lyngby Storcenter.

Læs også Formandens beretning her. 

Se Jens Nyholm, IRIS Groups præsentation her.