Novozymes bygger globalt udviklingscenter i Lyngby

Novozymes etablerer grøn innovations-campus i Vidensbyen med plads til op mod 2000 nye arbejdspladser inden for forskning og udvikling.

Med Novozymes’ beslutning om at placere sit udviklingscenter ved DTU bliver Vidensbyen styrket yderligere i sin position som en global magnet for internationale vidensvirksomheder.

”Lyngby er det mest attraktive udviklingsområde i hovedstadsregionen, og der findes ikke erhvervsområder med bedre beliggenhed tæt på København, motorvej, kollektiv trafik, lufthavn – og et internationalt teknisk eliteuniversitet. Udviklingsarealerne omkring DTU rummer mulighed for nybyggeri i en størrelsesorden af 600.000 etagemeter og med Vidensbyens fælles målsætninger for udvikling, er det svært attraktivt for vidensvirksomheder, der ønsker at ligge universitetsnært. Det findes ikke bedre i Europa”, siger Claus Nielsen, Vidensbyens bestyrelsesformand og universitetsdirektør på DTU.

Novozymes’ nye innovations-campus vil blive placeret i et grønt område tæt på DTU, hvor der desuden etableres et biologisk læringscenter, hvor studerende, besøgende, børn og øvrige borgere inviteres til at opdage naturen, undervisningslaboratorier, et teater med cafe og grønne arealer.

Vidensbyens direktør Caroline Arends er begejstret. ”Vidensby-strategien holder. Det er netop samspillet mellem virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og byen, der skaber den dynamik, som både eksisterende og nye virksomheder profiterer af”, siger Caroline Arends og fortsætter. ”Det, der sker, er ikke kun godt for Lyngby. Det er godt for hele Øresundsregionen og potentialet er enormt. Vi er kun lige begyndt.”

Novozymes har søgt den ideelle placering af deres nye innovations-campus som et vigtigt led i at udvikle virksomhedens forskning, samtidig med at skabe en fantastisk ramme for medarbejderne.

”Det her er en investering i fremtiden, hvor det nye campus vil blive en hjørnesten i vores globale forskning. I Novozymes er vi drevet af innovation, og centret skal være med til at styrke vores vækst gennem banebrydende bioteknologi,” siger Per Falholt, koncerndirektør med ansvar for forskning i Novozymes.

Borgmester Sofia Osmani glæder sig til at byde Novozymes velkommen i Lyngby. Projektet, der omfatter etablering af park, natursti og biologisk læringscenter, som er åbent for skoler, naboer og andre interesserede, vil også komme borgerne til gode.

”Novozymes’ projekt er ambitiøst og passer perfekt ind i vores udvikling som videns- og universitetsby. Den nye innovations-campus vil styrke både uddannelse, forskning og erhvervsliv i kommunen, ligesom der vil blive skabt op til 2000 nye arbejdspladser. Og så deler Novozymes også vores ambition om at bevare og udvikle området som en grøn rekreativ oase” siger borgmester Sofia Osmani.

Indvielsen af den nye innovation-campus forventes at finde sted i 2018 efter godkendelse af lokalplan.

Fakta om Novozymes’ nye innovations-campus i Lyngby

  • Byggeriet har i første fase en planlagt størrelse på 30.000 kvadratmeter med plads til 800 medarbejdere inden for forskning og udvikling samt andre forretningsområder. Denne første fase forventes at vil kunne omfatte Novozymes’ behov for plads frem til ca. 2023
  • Grundens størrelse: 140.000 kvadratmeter. Grunden giver mulighed for senere at udvide med plads til yderligere 2000 – 2500 medarbejdere inden for forskning og andre forretningsområder
  • Bygningerne vil blive opført som en lav bebyggelse, der er tegnet specielt til at passe ind i området. Projektet sikrer skov på området, og der etableres en park med en natursti, ligesom hele området omkring den ny innovations-campus vil blive åbent for offentligheden
  • Læringscenteret for biologi vil være åbent for skoleelever, studerende og besøgende, der bliver inviteret ind for at lære om naturen. Centret opføres i sammenhæng med campus og bygningen integreres i naturen