Fagligt advisory board

Sekretariatet i Science City Lyngby får faglig sparring af et advisory board, der er med til at sikre, at vi hvert år gennemfører relevante aktiviteter inden for vores fokusområder. Aktiviteter kan være møder, medlemsbesøg, projekter, events, og meget mere.

Advisory Board medlemmerne er udpeget af Science City Lyngbys formandskab og kommer fra en af vores medlemsvirksomheder / organisationer. Medlemmerne har et overordnet fagligt ansvar for ét af vores fokusområder.

Deltagere i Science City Lyngbys Advisory Board