Vidensbyens medlemmer har behov for konferencefaciliteter

Medlemsundersøgelse

I december 2015 udførte Vidensbyens sekretariat en undersøgelse blandt Vidensbyens medlemmer vedr. behov for konference- og mødefaciliteter. Undersøgelsen er et forsøg på at afdække eventuelle behov for eller ønsker til konference- og mødefaciliteter i Lyngby.

Undersøgelsen er udelukkende ’eksplorativ’ i dens natur og er udarbejdet og analyseret af Vidensbyens sekretariat.

Hjemme er bedst, men ude godt

Med en høj samlet svarprocent på 69 %, viser resultaterne fra undersøgelsen, at størstedelen af medlemmerne foretrækker at afholde arrangementer i egne faciliteter – dog viser data også, at eksterne konference- og mødefaciliteter samt alternativer så som hoteller, sportshaller m.v. benyttes hyppigt grundet fx tilgængelighed eller antallet af deltagere.

Der afholdes mange arrangementer

42 % af de adspurgte afholder arrangementer eller møder mellem 3-10 gange årligt med flere end 30 deltagere. Hele 25 % afholder arrangementer mere end 20 gange årligt.

Der afholdes således et meget stort antal arrangementer, både internt og eksternt. Hertil har 3 ud af 4 adspurgte behov for at afholde et eller flere arrangementer eksternt hvert år, jf. figur 1.

Sammenlagt afholdes der ca. 100 eksterne arrangementer (af ukendt størrelse) om året. Samtidig foretrækker flere at afholde arrangementer i et etableret konference- eller mødecenter frem for fx sportshaller eller restauranter jf. figur 2.

Der er således en potentiel kundebase og efterspørgsel for eksterne konference- og mødefaciliteter i Lyngby.

Dog svarede 53 %, at de enten ikke vil benytte et eventuelt konference- og mødecenter i Lyngby eller var usikre herpå. De adspurgte fremhævede i deres kommentarer, at funktioner så som service, pris, lokaletype, fleksibilitet i bestilling/afbestilling samt muligheden for ikke at blive forstyrret undervejs er vigtige parametre i overvejelser omkring brug af et konference- og mødecenter.

Vidensbyens undersøgelse vil blive delt med relevante aktører i håb om at skabe interesse for en nærmere undersøgelse af prisniveau, lokalitet, forventninger til design, leverandører, ønskede funktioner m.m.

Se samlede resultater fra medlemsundersøgelsen