Lyngbys erhvervsliv støtter op om Science Festival

Skole-virksomhedssamarbejde i Lyngby i uge 39

Om kun få uger løber Science Festival af stablen og flere spændende projekt-forløb er i støbeskeen. Her skal elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser i Lyngby-Taarbæk eksperimentere og bliver klogere på videnskaben – dette i samarbejde med byens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, der inviterer indenfor. Formålet med Science Festival er at skabe engagerende oplevelser med naturvidenskab blandt børn og unge – og flere samarbejder og projekter på tværs af uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Vidensbyen.

Planlægningen af Science Festival 2018 har været igang siden foråret, hvor skoler og virksomheder/organisationer bl.a. har deltaget i et speed-dating møde og workshop, som har resulteret i flere nye spændende samarbejder. I alt deltager 8 grundskoler, 3 ungdomsuddannelser og 10 virksomheder/organisationer i dette års Science Festival.

Dét sker i uge 39 – i udvalg:


Trongårdsskolen & Lyngby Storcenter:

Flere end 60 elever fra 8. klasserne på Trongårdsskolen skal besøge Lyngby Storcenter, hvor der sættes fokus på forskellige problemstillinger under det fællesfaglige fokusområde: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. Dette fokusområde hænger sammen med at vores forbrug og dermed produktion presser jordkloden til dens yderste grænse. Klasserne kommer på virksomhedsbesøg og præsenteres for problemstillingerne i starten af uge 39. I løbet af ugen skal eleverne arbejde videre på skolen med henblik på at præsentere deres løsningsforslag sidst på ugen.

Knord & DTU Fotonik:
I alt får ca. 900 elever på Knord mulighed for at fordybe sig i naturvidenskaben under temaet “Science og innovation”.

For en heldig 2.g. klasse byder 3. oktober på et besøg hos DTU Fotoniks afdeling på DTU Risø Campus. Temaet for dagen er solenergi. Som nogle af de første, får eleverne lov til at se den nye solcellepark, hvor der er celler på begge sider af panelerne og besøget byder også på foredrag om anvendelsen af solceller og rundvisning i laboratorierne. Gymnasieeleverne kommer bl.a. til at få indsigt i, hvordan man bygger solceller, og de vil arbejde med nogle ‘hands-on’ øvelser. Fx skal de lave målinger på solceller og finde ud af om man bruger mere energi på at producere solceller ift. hvor meget energi cellerne producerer.

Kongevejens Skole og Magasin du Nord:
Kongevejens Skole og Magasin i Lyngby er gået sammen om temaet ‘affaldshåndtering’. Det er op til eleverne selv at bestemme, hvilken vinkel de vil anlægge på problematikken – det kan være fx sortering, optimering af Magasins eget affald eller af kundernes affald. Fredag den 7. september kommer de ca. 75 elever på besøg hos Magasin for at lære om stormagasinets varegård med affaldscontainere, varemodtagelsen, kantinen samt skraldespande i og uden for huset. Efterfølgende får eleverne tid til at gå rundt og observere og stille spørgsmål til Magasins driftsansvarlige. I uge 39 vil eleverne i grupper arbejde videre med den case, de har defineret. Som afslutning på ugen vil Magasin og nogle af grupperne mødes for at få præsenteret elevernes resultater.

Lundtofte Skole og Lyngby Boligselskab/KAB
På Lundtofte Skole tager eleverne i 8. og 9. klasse fat på det store spørgsmål omkring byudvikling af mega-byer og de udfordringer det medfører ift. planlægning og miljø, etc. Eleverne starter ugen med et studiebesøg  – i samarbejde med Lyngby Boligselskab – hos KAB i København, hvor de bl.a. kommer til at høre om, hvordan almene boligselskaber arbejder med bæredygtighed, håndtering af regnvand og meget mere. Der bliver tid til diskussioner og idéudveksling. Efterfølgende arbejder eleverne videre med problemstillingen inden KAB kommer på besøg på Lundtofte Skole sidst på ugen for at se og høre om elevernes ide-forslag.

Science Festival er udsprunget af Vidensbynetværk for Skole, Uddannelse og Virksomheder.

Science Festival er Lyngby-Taarbæks bidrag til den landsdækkede Naturvidenskabsfestival, hvor virksomheder, grundskoler og ungdomsuddannelser sætter fokus på science-fag som fysik, kemi, matematik, biologi, bioteknologi, geografi, IT mv. Det er Astra, der står bag Dansk Naturvidenskabsfestival. Astra er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark, som har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet.