Lyngby-Taarbæk Vidensby lancerer innovativ byudvikling på MIPIM

Lyngby-Taarbæk Vidensby præsenterer en række udviklingsprojekter og områder på årets MIPIM-messe, der alle bunder i en fælles vision om at skabe en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer.

Lyngby-Taarbæk Vidensby er et helt unikt by- og erhvervsudviklingsprojekt, der samler det private erhvervsliv, den offentlige sektor, den almene boligsektor og uddannelses- og forskningssektoren i Lyngby-Taarbæk. Samarbejdet mellem sektorerne giver nye måder at tænke byudvikling på, som vil blive præsenteret på årets MIPIM-messe den 11.-14. marts i Cannes.

Vidensbyen på MIPIM for første gang

Lyngby-Taarbæk Vidensby deltager på MIPIM for første gang, som partner på Copenhagen Malmö Region-standen. Og ifølge Adm. direktør Caroline Arends er det ikke et tilfælde, at Vidensbyen er blandt de udviklingsprojekter, der skal repræsentere danske og nordiske interesser ved årets største ejendomsmesse.

“Vidensbyen er et af de mest innovative byudviklingsprojekter og en styrke for Lyngby, med en omfattende projektportefølje med investeringer for over 5 mia. kr. inden for de kommende år. Vores fokus er at tiltrække videnstunge virksomheder og organisationer, som ønsker at etablere sig tæt på et førende forskningsuniversitet og understøtte visionen om at skabe en international videns- og universitetsby”, siger Caroline Arends.

Vidensbyen vil på MIPIM blandt andet præsentere Danica Ejendommes 1,2 mia. kr. store Kanalvejsprojekt i hjertet af Lyngby, der skal rumme Microsofts nye hovedsæde i Danmark, boliger og retail, Maersk Drillings nye domicil på Lyngby Hovedgade og DTUs milliardudbygning af Lyngby Campus.

“Det er en fantastisk styrke for en by at have et universitet, og samarbejdet i Lyngby-Taarbæk Vidensby – på tværs af organisationer og virksomheder – skaber konkrete resultater og gør Lyngby til et yderst attraktivt område”, siger Peter Mering, Ejendomsdirektør i Danica og medlem af Vidensbyens bestyrelse.

Usædvanlig delegation

Caroline Arends deltager på MIPIM sammen med en række medlemmer af Vidensbyens bestyrelse:

  • Claus Nielsen, Universitetsdirektør, DTU (bestyrelsesformand)
  • Hanne Agersnap, Kommunalbestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk
  • Kim Sillemann, Adm. direktør, GEO
  • Peter Mering, Ejendomsdirektør, Danica
  • Rene M. Kræmer, Senior Project Director, COWI

Den usædvanlige sammensætning af Vidensbyens delegation er et udtryk for den helt nye og unikke måde der arbejdes på i Lyngby, for at sikre udvikling og vækst.