Innovation Districts som inspiration for en dansk model

Lyngby er godt på vej med udviklingen af et Innovation District

I forbindelse med Vidensbyens generalforsamling i sidste uge besøgte Julie Wagner, førende ekspert i byudvikling og ‘Innovation Districts’, Lyngby. I løbet af sit besøg i Vidensbyen mødtes Wagner med flere centrale aktører til en dialog om de byudviklingsmæssige og økonomiske potentialer i Vidensbyens Triple-Helix-model. Interessen for Wagners besøg var stor blandt Vidensbyens medlemsvirksomheder og -organisationer, der mødte talstærkt op til generalforsamlingen d. 11. april hos COWI til en spændende keynote præsentation.

Julie Wagner er uddannet byplanlægger fra MIT og medforfatter af bl.a. artiklen ”The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America”, som observerer udviklingen af velafgrænsede geografiske områder, hvor ledende universiteter og videnstunge virksomheder samler sig, vidensdeler og arbejder sammen med iværksættere, inkubatorer, investorer og offentlige aktører om at fremme innovation, kreativitet og kommercialisering af idéer og viden. Det var netop disse temaer der var på dagsordenen, da Wagner deltog i en workshop sammen med en af de fem strategi-grupper – under ledelse af Charlotte Mark, Managing Director hos Microsoft -, som har påbegyndt arbejdet med at udvikle Vidensbyens nye strategi for 2020-2025. Gruppens deltagere – fra vidensvirksomheder, kommune, forskerpark og DTU – arbejder under overskriften ’Udvikling af Vidensbyen som Innovation District’ med fokus på Lyngby, som knudepunkt for vidensvirksomheder, tech start-ups og scale-ups, innovationsprojekter samt løsning af samfundsudfordringer gennem ny teknologi.

Forinden havde Wagner haft mulighed for at besøge området omkring DTU, hvor mange vidensvirksomheder allerede er placeret, og den kommende letbanes tracé gennem Lyngby. En rundvisning på DTU campus med et besøg i DTU Skylab og i DTU Futurebox var også en del af programmet, der desuden gav Wagner rig mulighed for at udforske det centrale Lyngbys travle handelsliv.

“Do you believe you have the starting assets, the leadership, and the ambition to create an innovation district?” spurgte Wagner afslutningsvist Vidensbyen medlemmer, som deltog i generalforsamlingen. Der var bred enighed blandt deltagerne om, at der i Lyngby er et stort potentiale for at udvikle et ‘Innovation District’ – i en dansk kontekst.