Hempel udvider hovedkvarter i Vidensbyen

Som en global virksomhed med en ambitiøs vækststrategi er nærheden til DTU og målsætningerne i Vidensbyen centrale for Hempels kommende planer med den nye 12.000 m2 byggegrund, som kommunen udbød til salg i efteråret 2017. Hempel har købt grunden, som består af to sammenhængene delarealer, der er placeret i Traceet Nord mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen.  Det nye Hempel Campus lige overfor det eksisterende domicil skal på sigt anvendes til et operations- og forskningscenter indenfor produktions- og miljøteknologi. Det forventes, at der vil blive beskæftiget cirka 200 ansatte, hvoraf en fjerdedel vil være udenlandske forskere.

”Købet af den nye grund i Vidensbyen giver os mulighed for at bygge Hempel Campus. Et element i vores vækststrategi er at fokusere på og investere i innovation, viden, ny teknologi, forskning og samarbejde med førende universiteter og forskere. Som en global virksomhed med en ambitiøs vækststrategi er det vigtigt at sikre langsigtet vækst og udvikling, men også at udvikle fremtidens produkter og services. Med Hempel Campus investerer vi i vores fremtid” siger Henrik Andersen, CEO Hempel A/S.

På rådhuset glæder man sig over det nye projekt. ”Jeg er glad for, at Hempel køber grunden, så de kan udvikle deres aktiviteter i kommunen. Samtidig er det også positivt, at virksomhedens projekt har en betydelig mindre bygningsvolumen, end der oprindeligt var mulighed for på arealerne. Det giver muligheder for en bedre harmoni med omgivelserne. Hempel kommer til at øge antallet af vidensarbejdspladser og understøtte vidensbyens målsætninger, hvilket er centralt for den erhvervsudvikling, vi ønsker i kommunen.” siger Borgmester Sofia Osmani.

Projektets første fase – som ønskes igangsat så hurtigt som muligt, når lokalplanen er vedtaget – består i opførelse af dels et kontorhus, dels et testcenter på tilsammen knap 11.000 etagemeter i den nordlige del af grunden.

Illustration fra Årstiderne Arkitekter (dog ikke et præcist udtryk for det endelige projekt).