Generalforsamling 2021 foregik endnu engang i sikker afstand – online

Årets generalforsamling blev afholdt online på Teams torsdag den 15. april, hvor formand Charlotte Mark styrede os sikkert igennem dagsordenen sammen med dirigent Birger Kjer Hansen.

Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2020, årsplan og budget 2021 og tog formandens beretning til følge.

Valg til bestyrelsen
Der har i år været valg i tre af foreningens kategorier:

Virksomheder (C, D, E)
Kim Sillemann fra Geo er fratrådt efter 8 år i bestyrelsen. Tak for din store indsats! Peter Mering, Danica Ejendomme opstillede og blev valgt ind. Peter Mering genindtræder dermed i bestyrelsen. Velkommen tilbage.

Søren Adamsen fra COWI genopstillede ikke på grund af nye internationale opgaver. I stedet opstillede Michael Knørr Skov, som er afdelingschef for By & Trafik i COWI, og han indtræder i bestyrelsen uden modkandidater.

Torben V. Borchert fra Novozymes udtræder af bestyrelsen. I hans sted indtræder Jens Erik Nielsen, VP for Enzyme Research i Novozymes. Velkommen til Michael og Jens.

Virksomheder (E, F, G)
Stig P. Christensen, som har siddet i bestyrelsen siden 2016, genopstillede ikke. Tak for dit store arbejde i Vidensbyen.

I denne kategori var der kampvalg mellem to kandidater, som blev vundet af Dorte Vølund Philipson. Dorte er stifter af virksomheden Talent & Mind, og indtræder i bestyrelsen. Velkommen til Dorte.

Der er to suppleanter i kategorien. Marianne Vittrup, KAB og Claus Nielsen fra Sinatur Hotel fortsætter begge.

Uddannelsesinstitutioner
Ole Gram Olesen fra Cphbusiness genopstillede uden modkandidater, og fortsætter dermed de kommende to år i bestyrelsen. Jakob Fritz Hansen, DTU, fortsætter som suppleant.

I den nye kategori ’Handelslivet og detailhandlen’ var Michael Dupont, Magasin, på valg. Michael genopstillede uden modkandidater. Sofie Brammer fra Lyngby Storcenter træder ind som suppleant i kategorien.

Vi takker alle for valget og byder velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen ser således ud som følger:
Charlotte Mark, Microsoft (genvalgt som formand)
Peter Mering, Danica Ejendomme
Jens Erik Nielsen, Novozymes
Michael Knørr Skov, COWI
Nikolaj Svane, Maersk Drilling
Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet
Ole Gram-Olesen, Cphbusiness
Mette Kynemund, Virum Gymnasium
Michael Dupont, Magasin
Dorte Vølund Philipson, Talent & Mind
Sofia Osmani (næstformand), LTK
Simon Pihl Sørensen, LTK
Inge Sandager, LTK
Charlotte Shafer, LTK

Tak for en god generalforsamling!

Keynote: Deep Tech – den fjerde innovationsbølge
Efter generalforsamlingen var der medlemsmøde, hvor vi fik nyt fra vores netværk ved vores engagerede tovholdere.

Herefter gav Massimo Portincaso, formand for Hello Tomorrow sit bud på fremtiden inden for innovation, nye teknologier og behovet for nye måder at samarbejde på i stærke økosystemer.

Download Massimo Portincasos præsentation her.